Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Newsroom
25/01/2021 5:53
  •  
  •  
  •  

Με την δια περιφοράς διαδικασία (λήψη απόφασης) και από ώρα 11:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Ιανουαρίου η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Επισημαίνεται ότι για τη συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Συμβουλίου Αναστασία Δεληγιάννη-Άσπρου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Με την δια περιφοράς διαδικασία, θα ληφθούν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο Δωρεά Υγειονομικού Υλικού (Rapid Tests).

ΘΕΜΑ 2ο 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3ο 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν.4509/2017 και της ΚΥΑ 13022/19-4-2018 (ΦΕΚ 1377/τ.Β/24-4-2018) Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β/27-8-2018) και ισχύει για το έργο: «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β’ Φάση) – Κατασκευή Νοτίου Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου και Αρχαγγέλου».

ΘΕΜΑ 5ο Επικύρωση πρακτικών της 11ης /22-12-2020 και 12ης /22-12-2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

(Visited 37 times, 1 visits today)