Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων από τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη

Newsroom
10/02/2021 16:38
 
 
 

«Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων» εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης Φίλιππος Τριομμάτης με αφορμή την Ετήσια Έκθεση του, η οποία παρουσιάστηκε στην ειδική συνεδρίαση απολογισμού της Περιφερειακής Αρχής.

Πρόθεση του κ. Τριομμάτη, όπως ανέφερε ο ίδιος, είναι να αποτελέσει εγχειρίδιο ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και σωστής διοικητικής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης και στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη και της επιχείρησης.

Η Χάρτα κινείται στην κατεύθυνση της καταγραφής:

α) των υποχρεώσεων των Υπηρεσιών και
β) των δικαιωμάτων του πολίτη και της δυνατότητας προσφυγής και θεραπείας (μετά την έκδοση της απόφασης – διοικητικής πράξης).

Επιγραμματικά τα περιεχόμενα της Χάρτας:

Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών

1. Κατά την διαδικασία υποδοχής του αιτήματος:
Α) Υποχρέωση απάντησης (χρονικοί περιορισμοί), παραπομπής (σε αρμόδια Υπηρεσία) και χορήγησης εγγράφων.

B) Υποχρέωση διευκόλυνσης υποδοχής αιτήματος (τα σωστά έντυπα με τις σωστές πληροφορίες και διευκόλυνση σε ευπαθείς ομάδες ΑμΕΑ κλπ).

Γ) Υποχρέωση σωστής πρωτοκόλλησης φακέλου, αλλά και δυνατότητα ανασύστασης υπόθεσης με αίτηση του πολίτη.

Δ) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (τα πρωτότυπα έγγραφα δεν χρειάζονται πλέον, είναι κατάλληλο ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτών).

Ε) Ευπρέπεια υπαλλήλου και σεβασμός.

2. Κατά την διαδικασία έκδοσης διοικητικής πράξης:

Α) Νομιμότητα της πράξης (να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο).
Β) Συμμόρφωση προς σχετικές δικαστικές αποφάσεις (αν υπάρχουν).

Γ) Υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR), αλλά και εχεμύθειας.

Δ) Υποχρέωση – δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων.

Ε) Υποχρέωσης χορήγησης πρόσβασης (με αυτονόητη την ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος).

ΣΤ) Υποχρέωση προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου.

Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων

Α) Το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής (Ο πολίτης έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί σε ανώτερο βαθμό). Ειδική διοικητική προσφυγή – Ενδικοφανής προσφυγή (Ακύρωση σε σχέση με την νομιμότητα ή σε σχέση με την ουσία).

Β) Το Δικαίωμα προσφυγής στον Επόπτη (ΟΤΑ). Προς το παρόν και μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου που παρουσίασε το ΥΠΕΣ, χρέη ασκεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διοικητής).

Γ) Το Δικαίωμα ως προς τον Συμβιβασμό (με απόφαση οικονομικής Επιτροπής έως 60.000 συν ΦΠΑ ή Περιφερειακού Συμβουλίου για ανώτερα ποσά).

Δ) Το Δικαίωμα προσφυγής στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη.

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την ανάληψη της Προεδρίας του Πανελλήνιου Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών από τον Συμπαραστάτη Νοτίου Αιγαίου κ. Φίλιππο Τριομμάτη.

«Θεωρώ ότι είναι χρέος μου να αναδείξω σε διακριτή ενότητα το έργο του Πανελλήνιου Δικτυού Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών, στο οποίο έχω την τιμή και την ευθύνη της προεδρίας για τα επόμενα 2 έτη. Οφείλω λοιπόν να είμαι άξιος συνεχιστής συναδέλφων που εκκίνησαν την διαδικασία βελτίωσης του θεσμού, κυρίως σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων, πολλές δε από αυτές αφορούν στην νησιωτικότητα και επηρεάζουν άμεσα την αρτιότερη Διοικητική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η τιμή αυτή δεν είναι μόνο προσωπική. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι αντανακλά στο σύνολο της Περιφερειακής Αρχής, στον Περιφερειάρχη που πίστεψε, στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τον θεσμό, αλλά και στο σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου» ανέφερε ο κ. Τριομμάτης.

(Visited 34 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.