Νάξος: Αιτήσεις για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας

Newsroom
08/02/2022 17:56
 
 
 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47458ΕΞ2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/2020) με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη χωρική του αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ, εντός του 1ου τετραμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος) έτους 2022, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι ιδιοκτήτες όμοροι του αιγιαλού (απευθείας παραχώρησης) επιχειρήσεων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), κέντρων αναψυχής, ναυταθλητικών σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής, να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, που θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,
2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει,
3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο Δήμο,
4. Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη με επιμέλεια του αιτούντα, που ελέγχεται και θεωρείται από τον Δήμο μας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω ΚΥΑ,
5. Υπεύθυνη Δήλωση,
6. Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα,
7. Θεωρημένη άδεια μίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής από το Λιμεναρχείο Νάξου (για επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής).

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις ή αυθαίρετη χρήση αιγιαλού και παραλίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2285360121 και 2285360186.

(Visited 456 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.