23 εκ. ευρώ στη Νάξο για την επέκταση του αεροδρομίου

αεροδρόμιο Νάξου
Newsroom
30/03/2022 23:27
 
 
 

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάχθηκε η «Επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου» με προϋπολογισμό 23.070.624,96 ευρώ.

Ειδικότερα, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ με απόφαση του την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 εντάσει την Πράξη «Επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)».

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, για το οποίο οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 10 χρόνια και αποτελούσε ένα «προσωπικό στοίχημα» όπως συνήθιζε να το λέει, του πρώην δημάρχου Μανόλη Μαργαρίτη. Η σημερινή δημοτική αρχή δεν σταμάτησε τις προσπάθειες και έτσι το έργο της επέκτασης του αεροδρομίου της Νάξου, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτήθηκε με 23 εκατ. Ευρώ.

Η υλοποίηση του έργου θα σημάνει περεταίρω ανάπτυξη της Νάξου και κυρίως του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, η πράξη αφορά στην επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω μιας ενιαίας εργολαβίας κατασκευής η οποία θα εκτελεστεί μέσω 2 υποέργων κατασκευής (υποέργα 1 και 2) λόγω της διαφορετικής φύσης των εργασιών βάσει του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Επίσης, το έργο υποστηρίζεται και από τα απαραίτητα υποέργα απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας και ΟΚΩ.

Ειδικότερα:

1ο Υποέργο (κρατική ενίσχυση-άρθρο 56α του ΓΑΚ-δημόσια χρηματοδότηση και ίδιοι πόροι ΥΠΑ):

1. Επέκταση του διαδρόμου (Runway) προς νότο κατά 300 m, έτσι ώστε ο διάδρομος να αποκτήσει καθαρό μήκος 1.199 m και 30 m πλάτος.

2. Διαμόρφωση πλευρικών ζωνών ασφαλείας στο επεκτεινόμενο τμήμα του διαδρόμου σε πλάτος 40m εκατέρωθεν του άξονα του διαδρόμου.

3. Διαμόρφωση ακραίας ζώνης ασφαλείας του διαδρόμου μήκους 60 m μετά το πέρας του επεκτεινόμενο τμήμα του διαδρόμου.

4. Διαμόρφωση ζώνης ασφαλείας (RESA) μετά το τέλος της νέας νότιας ακραίας ζώνης ασφάλειας του διαδρόμου μήκους 90 m.

5. Διαπλάτυνση του υφιστάμενου τροχοδρόμου από 15m σε 18m και διαμόρφωση εκατέρωθεν ερεισμάτων πλάτους 3,50m (Taxiway 2).

6. Κατασκευή δύο νέων συνδετήριων τροχοδρόμων, εκ των οποίων ο ένας βόρεια του υφιστάμενου τροχόδρομου, ενώ ο δεύτερος νότια του υφιστάμενου πλάτους 18m με εκατέρωθεν ερείσματα πλάτους 3,50m (Taxiways 1 & 3).

7. Κατασκευή πέλματος στροφής (turn pad) για την αναστροφή των αεροσκαφών μετά το τέρμα του επεκτεινόμενου τμήματος του διαδρόμου. Στο άλλο άκρο του διαδρόμου ο κύκλος στροφής που είναι πλησιέστερος στο τέρμα του διαδρόμου θα χρησιμοποιείται σαν περιοχή turn pad.

8. Επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 80m βόρεια και κατά 40m νότια, ήτοι κατά 6.000m2 (Apron).

9. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υφιστάμενου πεδίου ελιγμών (διαδρόμου, τροχοδρόμου και δαπέδου).

10. Κατασκευή των απαραίτητων υδραυλικών έργων αποστράγγισης-αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

11. Κατασκευή εσωτερικής περιμετρικής οδού του αεροδρομίου, συνολικού μήκους 3.000m περίπου και πλάτους 5,00m.

12. Κατασκευή περίφραξης στα όρια της απαλλοτριωμένης περιοχής και αντικατάσταση της υφιστάμενης στο δυτικό όριο του αεροδρομίου στην περιοχή που εφάπτεται της λίμνης.

13. Αντικατάσταση της υπάρχουσας εγκατάστασης φωτοσήμανσης φορητού τύπου, με νέα μόνιμου τύπου και επέκταση αυτής στο νέο τμήμα του διαδρόμου, στους νέους τροχοδρόμους και στο νέο τμήμα του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, με την εγκατάσταση φωτιστικών διαδρόμου, τροχοδρόμων, PAPIS, RTILS κ.λπ. Στο υφιστάμενο δάπεδο στάθμευσης α/φ και στην επέκτασή του θα εγκατασταθούν νέες Η/Μ εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού.

14. Ανακαίνιση του υφιστάμενου οικίσκου φωτοσήμανσης και εγκατάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού (σταθεροποιητές έντασης, πίνακες, κατανεμητές, Η/Ζ, κ.λπ.).

2ο Υποέργο (αμιγούς δημόσιας χρηματοδότησης καθώς δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα):

Κατασκευή εξωτερικής οδού μήκους 586m στο Ν.Δ. τμήμα της επέκτασης του διαδρόμου για την αποκατάσταση των θιγόμενων, από την επέκταση του δ/δ, υφιστάμενων οδικών προσβάσεων, εντός της απαλλοτριωθείσας έκτασης του αεροδρομίου με τα απαραίτητα υδραυλικά έργα αποστράγγισης-αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

3ο Υποέργο:

Αφορά σε απαλλοτριώσεις έκτασης 84.464,70τ.μ. για την υλοποίηση του έργου της επέκτασης του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων του αεροδρομίου Νάξου προς νότο, την κατασκευή εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση χώρων για την υποστήριξη λειτουργίας του αερολιμένα.

4ο Υποέργο:

Αφορά σε αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα θα εκτελεστούν από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία με αυτεπιστασία.

5ο Υποέργο:

Αφορά σε συνδέσεις ή/και αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικόύ Γραμματέα Διαχείρησης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έχει ως εξής:

* Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/05/2022.
* Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.
* Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 31/10/2022.

Χρηματοδότηση, συνολικό κόστος

Συνολική δημόσια δαπάνη: 23.070.624,96
Ιδιωτική συμμετοχή: 1.084.452,96
Συνολικό κόστος πράξης: 24.155.077,92

Δήλωση του Δημήτρη Λιανού

Ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός σε ανάρτηση του στο facebook εξέφρασε την ικανοποίηση του για την παραπάνω εξέλιξη:

«Είναι κάποιες στιγμές που σκέφτεσαι ότι οι προσπάθειες δικαιώνονται, που διαψεύδονται οι απαισιόδοξοι, που πλησιάζεις τον στόχο και τελικά λες ότι άξιζε τον κόπο…
Η ένταξη του έργου “Επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” είναι γεγονός. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε υπό αντίξοες συνθήκες, στη σκιά της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και πλείστων άλλων εμποδίων…
Σήμερα, με πείσμα και επιμονή, ήρθε η δικαίωση…
23 εκ. ευρώ στη Νάξο, για την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης αεροπλάνων, για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας αλλά και την ανάπτυξη των νησιών μας …
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν και είναι πολλοί…» σημείωσε.

Η απόφαση:

(Visited 905 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.