Επιμένει στην ανάδειξη αναδόχου για τη «Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου» ο δήμος – Προσφυγή κατά της απόφασης ακύρωσης της ΑΔΑ

Newsroom
08/04/2022 22:12
 
 
 

 

Κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αφορούσε την έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ», προσφεύγει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Παρά το γεγονός ότι αυτή εκδόθηκε «αναρμοδίως» όπως αναφέρει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Πολύκαρπος Πολυχρονάκης και «κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αφού ο ΦοΔΣΑ αποτελεί τον καθολικό διάδοχο όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νάξου», ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων επιμένει στην «ανταρσία» και στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας του ΧΥΤΑ σε εργολάβο, για τρία χρόνια.
Το θέμα της επιμονής της διοικούσας αρχής του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων τόσο από τη διοίκηση του ΦοΔΣΑ όσο και από την αντιπολίτευση του δήμου.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για προσφυγή ενώπιον της ειδικής επιτροπής άρθρου 152

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε» Λεονάρδος Χατζηανδρέου) να υποβληθεί προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ. αρ. 13480/29-3-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά την ακύρωση της με αρ. 19/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Επίσης αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το δικηγόρο του δήμου Βασίλειο Καραμπίνη να συντάξει, υπογράψει και υποβάλει την προσφυγή και να εκπροσωπήσει το δήμο κατά τη συζήτηση αυτής ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις απόψεις που έχει καταθέσει ο Δήμος ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Να σημειωθεί ότι ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τόσο με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 5/2021, 91/2021 και 148/2021, όσο και με απόψεις που έχει καταθέσει ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, επομένως εσφαλμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προέβη στην ακύρωση της απόφασης 19/2022 της Οικονομικής Επιτροπής.

(Visited 188 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.