Διακήρυξη μίσθωσης κτηρίου για τη μεταστέγαση του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου

Newsroom
20/05/2022 11:42
 
 
 

 

Διακήρυξη για μίσθωση κτηρίου για τη μεταστέγαση του ΚΕΔΑΣΥ Νάξου εξέδωσε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, η ενδεικτική επιφάνεια του ζητούμενου ακινήτου υπολογίζεται σε 249,50 τμ, για τους χώρους γραφείου, ενώ το εύρος της ζητούμενης επιφάνειας καθορίζεται από 311,87 τμ έως 340,00 τμ, εκ των οποίων τμήμα τουλάχιστον 311,87 τμ θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται σε ισόγειο ή ανωδομή. Θα γίνονται δεκτές και προσφορές οι οποίες αφορούν σε δύο ή και περισσότερα κτίρια μικρότερου εμβαδού τουλάχιστον 180 τ.μ.

Επίσης, η επιφάνεια των κατά νόμο απαιτουμένων χώρων στάθμευσης είναι επιπρόσθετη των ανωτέρω επιφανειών, καθώς δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τους υπολογισμούς.

Να σημειωθεί ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι: 2/6/2022.

Δείτε τη διακήρυξη και την περίληψή της

(Visited 137 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.