Νάξος: Προσλήψεις …σε ρυθμούς πρωτόγνωρους στο πρόγραμμα «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση»

Newsroom
30/07/2022 13:27
 
 
 

 

*Άρθρο αναγνώστη του naxostimes.gr

Προσλήψεις ημετέρων στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων;

Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναρτά ανακοίνωση, με αρ.πρωτ. 681/24-06-2022, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022»(ΑΔΑ: 6ΡΟ2ΩΚΗ-Π7Η).

Στην παράγραφο Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ορίζεται ως προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών από 25-06-2022 έως 04-07-2022.

Στην παράγραφο ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, αναφέρει τη διαδικασία ανάρτησης πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, παραλείπει όμως να ορίσει χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων.

Το 1ο ερώτημα είναι, γιατί δεν έχει οριστεί χρόνος υποβολής ενστάσεων και κατά πόσο είναι σύννομο αυτό;

Στις 05-07-2022,δηλ. ακριβώς μια ημέρα μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων (05-07-2022) ακολουθεί η ανακοίνωση πρόσληψης των υποψηφίων στις ανάλογες θέσεις.

Το 2ο ερώτημα είναι, εργάστηκαν με τόσο εντατικούς ρυθμούς οι υπάλληλοι του Δήμου ώστε να προλάβουν να εξετάσουν το σύνολο των αιτήσεων που κατατέθηκαν έως τις 04-07-2022 και ώρα 14.00 μ.μ., ώστε την επομένη (05-07-2022) να αναρτηθεί και ο πίνακας με τους προσληφθέντες;

Το 3ο ερώτημα, ποιες ημερομηνίες πρωτοκόλλου έλαβαν οι αιτήσεις των υποψηφίων και πόσες ήταν αυτές;

Το 4ο ερώτημα, εκλέχθηκαν ενδελεχώς τα δικαιολογητικά των υποψηφίων;

Το 5ο ερώτημα, καταρτίστηκε πίνακας σειράς κατάταξης, βάσει των δικαιολογητικών των υποψηφίων, με αναγραφή της αντίστοιχης μοριοδότησης;

Αξιοπρόσεκτο όμως είναι και το γεγονός ότι από τις 06-07-2022 άρχισαν να αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και οι συμβάσεις των προσληφθέντων, δηλ. οι υπηρεσίες του Δήμου …εργάστηκαν σε ρυθμούς πρωτόγνωρους για τα Ελληνικά δεδομένα…

Η προκήρυξη

(Visited 492 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.