Νάξος: Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Newsroom
28/08/2022 17:09
 
 
 

 

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την προσεχή Τρίτη, 30 Αυγούστου στις 7:00 το βράδυ.

Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη θα συζητηθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων φιλοξενίας των δύο (2) δημοτικών Παιδικών Σταθμών που θα διατεθούν σε ωφελούμενα νήπια της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδικών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023 και β) για τον καθορισμό της διαδικασίας κατάρτισης Πινάκων επιλογής/επιλαχόντων νηπίων με «αξία τοποθέτησης» (voucher) και κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

2. Τροποποίηση ισχύοντα κανονισμού ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 13/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

3. Λήψη απόφασης για την διαδικασία εκταμίευσης των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), μέσω σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού.

4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στην Κοινότητα Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην εταιρεία «ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Α.Ε.».

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

7. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.

8. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 2

9. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμού χώρων ως πολυσύχναστών ή μη για το έτος 2023.

10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-2023 και την υποβολή αιτήματος πρόσληψης δύο (2 ) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίησή τους.

11. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ» και του Φουαγιέ αυτού.

12. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων σε ενιαία έκταση 70.772,10m2, στη θέση «ΣΚΑΡΕΤΖΟΣ Τ.Κ. Κινιδάρου Δ.Ε. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, από την εταιρεία ΔΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.».

(Visited 406 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.