Στο Νίκο Σέργη οι αρμοδιότητες του παραιτηθέντος αντιδημάρχου Μανώλη Πολυκρέτη

sergis nikos
Newsroom
19/09/2022 21:50
 
 
 

 

Στον αντιδήμαρχο Νίκο Σέργη μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που κατείχε μέχρι να παραιτηθεί από τη θέση του αντιδημάρχου, ο Μανώλης Πολυκρέτης, με σημερινή του απόφαση ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός. Έτσι, από σήμερα ο κ. Σέργης αναλαμβάνει και αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ.

Ο κ. Λιανός που και επίσημα κάνει δεκτή την παραίτηση Πολυκρέτη στην απόφαση του αναφέρει:

Α. Αποδέχεται την παραίτηση του αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Πολυκρέτη.

Β. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1433/4-11-2021 απόφαση ως προς τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του κ. Νικολάου Σέργη και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθημερινότητας, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ ως εξής:

– Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης και του Τμήματος Βιολογικών Καθαρισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

– Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην της αρμοδιότητας για τη διενέργεια με τα κατάλληλα μέσα του έργου της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας (αρμ. 16-22), σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

– Κατά τόπον στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.

– Τη συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σέργη Νικόλαου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 1433/4-11-21 Απόφαση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

(Visited 422 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.