Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Εξώδικο σε Μέσο Ενημέρωσης για το θέμα της καταπάτησης της Λαγκούνας – Απειλεί με μηνύσεις

Newsroom
14/10/2022 17:03
 
 
 

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε το θέμα δημοσιεύματος της εφημερίδας «Κυκλαδική» για τη Λαγκούνα και τη δικαστική δίωξη του Μέσου Ενημέρωσης της Νάξου, στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, ο πρόεδρός της και δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός.

Ο κ. Λιανός έκανε αναφορά για συγκεκριμένο δημοσίευμα της εφημερίδας στο οποίο γίνονται αναφορές στη διάνοιξη δρόμου μέσα στο ΚΑΖ (Καταφύγιο Άγριας Ζωής) και πάνω στον αιγιαλό, στην περιοχή Λαγκούνα και έχει τίτλο «Ο Δήμος Νάξου έδωσε άδεια να καταστρέψουν τον βιότοπο». Το παραπάνω θέμα ωστόσο, έχει πάρει πανελλήνιες διαστάσεις και γι αυτό μάλιστα, έχουν αποφανθεί αρμόδιες υπηρεσίες όπως ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος μεταξύ άλλων κάνει λόγο για «ένα σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα» ενώ ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. που διαπίστωσε «διάνοιξη χωματόδρομου, ο οποίος χωροθετείται εντός του Καταφυγίου, κίνηση αυτοκινήτων και δικύκλων στον εν λόγω δρόμο και στάθμευση αυτοκινήτων εντός του καταφυγίου», καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς (μεταξύ των οποίων και το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων), «να προβούν στις νόμιμες ενέργειες». Τι είπε στην εισήγηση του (στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής) ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός

«Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», ιδιοκτησίας και εκδόσεως της εταιρείας ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΕ της 10 Οκτωβρίου 2022 με αριθμό 5.261, στο κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου, γίνονται συγκεκριμένες συκοφαντικές και δυσφημιστικές αναφορές στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ειδικότερα με φόντο φωτογραφία που απεικονίζει την Αλυκή Νάξου υπάρχει πηχυαίος τίτλος «Ο Δήμος Νάξου έδωσε άδεια να καταστρέψουν τον βιότοπο» με περαιτέρω αναφορά: «Μόλις 2,5 χιλιόμετρα από τη Χώρα βρίσκεται ο μεγαλύτερος υγρότοπος της Νάξου και των Κυκλάδων έκτασης 1700 στρεμμάτων, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). Χωρίς κανείς να κατανοήσει το γιατί ο Δήμος προχώρησε σε διάνοιξη δρόμου ενώ είχε κλείσει κατά το παρελθόν», παρουσιάζοντας ως γεγονότα πράγματα τα οποία είναι παντελώς ψευδή κατά περιεχόμενο και δεν ανταποκρίνονται επ’ ουδενί στην αλήθεια. Το δημοσίευμα παραπέμπει στη σελίδα 3 της εφημερίδας όπου επαναλαμβάνονται οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε κείμενο που υπογράφει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Λάμπρος Δερμετζής, αναφέροντας μεταξύ άλλων «Χωρίς κανείς να κατανοήσει το γιατί …ο Δήμος προχώρησε σε διάνοιξη δρόμου κατά το παρελθόν».

Ο κ. Λιανός, στην εισήγηση του, συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι:

«τα ανωτέρω αναγραφόμενα, καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, αφού ουδέποτε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έδωσε δήθεν άδεια να καταστρέψουν κάποιοι το βιότοπο ή προέβη σε διάνοιξη δρόμου εντός αυτού. Οι αναληθείς αυτές και κατάφωρα δυσφημιστικές και συκοφαντικές αναφορές που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα προσβάλλουν βάναυσα και θίγουν την τιμή, υπόληψη και το κύρος του νομικού προσώπου του Δήμου και των εκπροσώπων αυτού, είναι παντελώς ανυπόστατες και ψευδείς κατά περιεχόμενο. Σκοπός του δημοσιεύματος είναι να συκοφαντηθεί ο Δήμος με ψευδείς ισχυρισμούς και αναφορές τρίτων τις οποίες υιοθετεί και αναπαράγει ως αληθείς, χωρίς τη στοιχειώδη δημοσιογραφική έρευνα ως προς την αλήθεια των όποιων φερόμενων ισχυρισμών. Το δημοσιογραφικό καθήκον για ενημέρωση του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί την απόδοση ψευδών κατηγοριών, όπως έπραξε το ανωτέρω δυσφημιστικό και συκοφαντικό δημοσίευμα. Βάσει του νόμου απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου προ της ασκήσεως οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων που καταπατούνται από την ανάρτηση ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων να υπάρξει σχετική εξώδικη έγγραφη πρόσκληση προς αποκατάσταση της προσβολής. Συνεπώς εν προκειμένω και για να προασπίσει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τα έννομα συμφέροντά του απαιτείται η σύνταξη και επίδοση εξωδίκου δηλώσεως – προσκλήσεως προς τους κατά νόμο υπεύθυνους του εντύπου προς συμμόρφωση και αποκατάσταση της προσβολής».

Ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη συνέχεια αφού σημείωσε ότι «το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, δεδομένου ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα, είτε από πρόθεση είτε εξ αντικειμένου, βλάπτουν και δυσφημούν όχι μόνο το νομικό πρόσωπο του Δήμου αλλά και το ίδιο το νησί της Νάξου και το τουριστικό προϊόν» πρότεινε:

1) Να δοθεί ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου κ. Βασίλειο Καραμπίνη προκειμένου να αναλάβει τον δικαστικό χειρισμό και δη τη σύνταξη, υπογραφή και επίδοση εξωδίκου προς την εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ και τους νόμιμους εκπροσώπους αυτής και υπεύθυνους για το δημοσίευμα, με το οποίο ο Δήμος θα τους καλεί να αποκαταστήσουν την σε βάρος του προσβολή, με την άμεση, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του εξωδίκου, δημοσίευση στην εφημερίδα, στις ίδιες θέσεις (πρωτοσέλιδο και σελίδα 3 και σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με τα ανωτέρω δημοσιεύματα), κείμενο με το οποίο θα ανακαλούνται στο σύνολο τους οι παραπάνω ψευδείς, παράνομες και συκοφαντικές για το κύρος του Δήμου αναφορές.

2) Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της αλήθειας, την υποβολή μήνυσης και άσκησης αγωγής κατά της ανωτέρω εφημερίδας και των κατά νόμο υπεύθυνων.

3) Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα (απουσίαζε ο κ Βασίλης Βρούτσης ενώ τον κ. Χατζηανδρέου αντικαθιστούσε ο αναπληρωτής του κ. Γιώργος Μανδηλαράς):

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Χορηγεί ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου κ. Βασίλειο Καραμπίνη προκειμένου να αναλάβει τον δικαστικό χειρισμό και δη τη σύνταξη, υπογραφή και επίδοση εξωδίκου προς την εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ και τους νόμιμους εκπροσώπους αυτής και υπεύθυνους για το δημοσίευμα, με το οποίο ο Δήμος θα τους καλεί να αποκαταστήσουν την σε βάρος του προσβολή, με την άμεση, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του εξωδίκου, δημοσίευση στην εφημερίδα, στις ίδιες θέσεις (πρωτοσέλιδο και σελίδα 3 και σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με τα ανωτέρω δημοσιεύματα), κείμενο με το οποίο θα ανακαλούνται στο σύνολο τους οι παραπάνω ψευδείς, παράνομες και συκοφαντικές για το κύρος του Δήμου αναφορές.

3. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της αλήθειας, αποφασίζει την υποβολή μήνυσης και άσκησης αγωγής κατά της ανωτέρω εφημερίδας και των κατά νόμο υπεύθυνων.

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Διαβάστε επίσης σχετικό άρθρο της Ειρήνης Προμπονά στο cycladesopen.gr

Δείτε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Visited 1.778 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.