Συνεχίζεται η λειτουργία του ΚΗΦΗ Νάξου

ΚΗΦΗ Νάξου και Νάουσας Πάρου
admin
13/09/2016 3:03
 
 
 

Με 92.000 ευρώ χρηματοδοτεί, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη λειτουργία του ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 διασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» το «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με προϋπολογισμό 92.000 ευρώ και για διάστημα ενός έτους.

Στόχος του ΚΗΦΗ είναι:

* Η διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα ηλικιωμένων, ούτως ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας των ατόμων αυτών
* Η βελτίωση και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων μέσω της παροχής εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών
* Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια
* Η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, παραμένοντας στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον
* Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην πλήρωσή τους από γυναίκες άνεργες (πτυχιούχους Νοσηλευτικής, Κοινωνικές Λειτουργούς)
* Στην προσφορά επαγγελματικών διεξόδων με σκοπό την παραμονή των νέων στο νησί
* Στην αναβάθμιση του κοινωνικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής, με την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας

Βάσει αυτών, εκτιμάται ότι η συνέχιση λειτουργίας του ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, θα επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής.
Η Πράξη εντάσσεται τον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Latest Post