Νάξος: Βελτίωση αγροτικής οδού από δρόμο Χώρας Νάξου-Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας

Newsroom
29/12/2022 17:12
 
 
 

 

Στην προέγκριση διακήρυξης ενός έργου στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχώρησε η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ., ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Γεωργαντά και του υφυπουργού κ. Στύλιου στον Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Παπαγιαννίδη.

Συγκεκριμένα, προχώρησε στην 6073/22-12-2022 (ΑΔΑ: 61ΗΣ4653ΠΓ-ΔΜΑ) απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ου υποέργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από δρόμο Χώρας Νάξου-Αγίου Προκοπίου έως όριο Οικισμού Αγίας Άννας», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036132874 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: 360.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος εξυπηρετεί γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την οικονομική αποδοτικότητα αυτών, συνολικού μήκους 1.517,93 μέτρων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ανακοίνωση για την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου θα γίνει εντός του Δεκεμβρίου 2022.

Το έργο Χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

«Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινάει υλοποίηση σε χρόνο ρεκόρ, προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών. Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων» καταλήγει το Υπουργείο.

(Visited 506 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.