Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Αιτήσεις για την εγγραφή στο ΚΑΠΗ έτους 2023 (προϋποθέσεις – δικαιολογητικά)

Newsroom
03/03/2023 11:29
 
 
 

 

Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εκείνων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως μέλη του ΚΑΠΗ που λειτουργεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στο ΚΑΠΗ μπορούν να εγγράφονται ως μέλη, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, άνδρες και γυναίκες, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

3. Να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από τον Covid-19 σε ισχύ σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Άτομα νεότερης ηλικίας μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του Κ.Α.Π.Η., εφόσον α) ο/η σύζυγός/σύντροφός τους είναι ήδη μέλος του Κ.Α.Π.Η., β) έχουν συνταξιοδοτηθεί με σύνταξη γήρατος ή χηρείας και γ) για ειδικούς λόγους διαπιστώνεται ότι χρήζουν προστασίας και στήριξης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά έως 31 Μαρτίου 2023 (08:30-13:30) στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (δίπλα στο βενζινάδικο Revoil – Φυκάς).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Καταβολή ετήσιας συνδρομής ύψους πέντε ευρώ (5,00€).

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (ενδεικτικά: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για άτομα νεότερα των 55 ετών, εφόσον ο/η σύζυγός τους είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΚΑΠΗ).

5. Απόφαση χορήγησης σύνταξης γήρατος ή χηρείας (για άτομα νεότερα των 55 ετών).

6. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ή ανάρρωσης από τον Covid-19 σε ισχύ σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο τηλέφωνο 22850-24259.

(Visited 138 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.