Νάξος: Η έγκριση του τεχνικού προγράμματος 2023 στη διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Newsroom
30/03/2023 17:07
 
 
 

 

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Δευτέρα 3 Απριλίου. Οι συνεδριάσεις θα γίνουν μικτές δηλαδή διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Η πρώτη, ειδική τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγεμα με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, διαχειριστικής χρήσεως 2021.

Στις 7:00 θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση που περιλαμβάνει 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των οποίων η έγκριση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το 2023, η γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά τα «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου» καθώς και η έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη

1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου», κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 571679/21-11-2022 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2023.
3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
4. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2023.
5. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αγωγός Μεταφοράς Ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου».
6. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης υλικών προμήθειας για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου Νάξου», Υποέργο 3: «Εξοπλισμός Επίπλωσης», Υποέργο 4: «Έπιπλα Ύπνου».
7. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης υλικών προμήθειας για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου Νάξου», Υποέργο 6: «Είδη ιματισμού».
8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Κλείσιμο αδρανούς τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Εθνική Τράπεζα.
10. Παραχώρηση ή μη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου, στην Esolnet Hellas ΕΠΕ, για τη διεξαγωγή εξετάσεων.
11. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
12. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
13. Έγκριση ή μη παραχώρησης του Δ.Α.Κ. Νάξου για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου επιπέδου 2,3,4,5 στην Ένωση Αθλητικών Συλλόγων (Ε.Α.Σ.) Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κυκλάδων.
14. Έγκριση ή μη κοπής και απομάκρυνσης δέντρου στη Κοινότητα Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αρ. 7/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023, της επιχείρησης.
16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023, της επιχείρησης.

(Visited 226 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.