Επιστολή ΟΝΑΣ προς βουλευτές Κυκλάδων: «Σας θέλουμε συνοδοιπόρους στην επίτευξη των στόχων μας»

onas
admin
17/10/2016 6:27
  •  
  •  
  •  

Τους πολλούς και σημαντικούς στόχους που έχει θέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων έκανε γνωστό στο σύνολο των βουλευτών των Κυκλάδων ο πρόεδρος και η γ.γ. της Ο.ΝΑ.Σ. Μάρκος Μαργαρίτης και Ευανθία Ζιούλη, αντίστοιχα.
Με επιστολή τους προς τους κ.κ. Βρούτση, Μανιό, Συρίγο και Συρμαλένιο, ο κ. Μαργαρίτης και η κα Ζιούλη τους ζητούν επίσης να είναι συνοδοιπόροι στην πορεία που επιθυμεί να χαράξει το νέο Δ.Σ., προκειμένου και με τη δική τους ουσιαστική συνδρομή να επιλυθούν τα ποικίλα και σύνθετα που αντιμετωπίζουν οι Ναξιώτες και το νησί.
Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:
Αξιότιμοι κύριοι
Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί έναυσμα για μία νέα προσέγγιση της συλλογικής δημιουργίας/δράσης και ταυτοχρόνως θέτει προκλήσεις στα μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Κύριος στόχος μας είναι η δικαίωση των προσδοκιών των νέων της περιοχής μας, των πολιτιστικών μας Συλλόγων, και εν γένει οι προσδοκίες των κατοίκων ολόκληρου του νησιού μας και των απανταχού Ναξιωτών.
Η θητεία σημαντικών προσωπικοτήτων της τοπικής κοινωνίας στην ΟΝΑΣ καθώς και η λήψη αποφάσεων που έχουν σφραγίσει την πορεία του τόπου μας καθίστανται φωτεινός σηματοδότης.
Αναλογιζόμενοι τη σημασία του ρόλου της Ομοσπονδίας, εκπροσωπώντας το σύνολο του συλλογικού κινήματος ενός τόπου με σημαντική ιστορία, άπειρα κάλλη και πολιτισμική κληρονομιά και, ταυτοχρόνως θέτοντας ως κύριο στόχο προς επίτευξη την ανάδειξη και κατεύθυνση προς την επίλυση πραγματικών προβλημάτων για τους συντοπίτες μας, υπόσχεσή μας είναι ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθούμε επάξια στο σύνολο των προσδοκιών.
Αποτελεί κοινό τόπο, ότι προκειμένου να επέλθει αποτελεσματική ανάδειξη και επίλυση των ποικίλων και σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας καθίσταται αναπόδραστα απαραίτητη η ουσιαστική συνδρομή σας, δημιουργώντας έρεισμα για την επίτευξη γόνιμης ,ειλικρινούς και αλληλέγγυας συμμετοχής. Η Ο.ΝΑ.Σ θα ασκεί πάντα γόνιμη και εποικοδομητική κριτική, αποσκοπώντας στη δημιουργία κοιτίδας διαλόγου. Οι προκλήσεις είναι πολλές και αποτελεί χρέος μας η οικοδόμηση δομών, οι οποίες θα παράγουν αποτελέσματα, διατηρώντας πάντα υψηλό επίπεδο συνεργασίας και διαλεκτικής συναπόφασης.
Θέλουμε να γνωρίζετε όλοι ότι, κύριο μέλημά μας, είναι να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την ελεύθερη έκφραση των σκέψεων όλων, θέτοντας ως βάση τον ειλικρινή διάλογο. Η συναίνεση και όχι ο απλός συμβιβασμός (ατομικός ή συλλογικός) θα είναι το διακύβευμα. Αναζητάμε την ουσία και δεν μένουμε στις εντυπώσεις. Θέτουμε στόχους και επικεντρωνόμαστε σε αυτούς μέχρι τέλους. Σε αυτήν την πορεία σας θέλουμε συνοδοιπόρους.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γνώση, την ικανότητα, τη θέληση, την εμπειρία και τη διάθεση να παράξει έργο για τον τόπο μας.

Ο Πρόεδρος Μάρκος Μαργαρίτης
Η Γ. Γραμματέας Ευανθία Ζιούλη

(Visited 15 times, 1 visits today)