“Γλιτώνει” προσωρινά τα πρόστιμα για τη λειτουργία του ΧΑΔΑ ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

admin
12/05/2015 4:55
  •  
  •  
  •  

 

Δεκτή έγινε η αίτηση αναστολής για την αποτροπή του προστίμου για το θέμα του ΧΑΔΑ Νάξου…

Τα πρόστιμα ύψους 42.500 ευρώ είχαν επιβληθεί στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τον Ιούνιο 2014, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και αφορούσαν την ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε ενεργό ΧΑΔΑ στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ», τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης των Ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) με έργα αποκατάστασης, τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τη λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση.

 

Όπως αναλυτικά επισημαίνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ταχύτατη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων, το Διοικητικό Εφετείο Σύρου έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει ο Δήμος, για την αποφυγή του προστίμου ύψους 42.500 €, που επέβαλαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σχετικά με τη λειτουργία του ΧΑΔΑ.

Με την υπ΄ αρ. 103/6-05-2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου έγινε ολικώς αποδεκτή η αίτηση αναστολής σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ το Μάιο του 2014, αναφορικά με τη λειτουργία του ΧΑΔΑ στη θέση Ξηρόκαμπος.

Αυτή ήταν η δεύτερη κατά σειρά δικαστική απόφαση που δικαιώνει το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μετά την προσωρινή διαταγή που είχε λάβει ο Δήμος πριν ένα χρόνο, προκειμένου να μην εκτελεστεί η απόφαση επιβολής προστίμου.

 

    (Visited 14 times, 1 visits today)