Ακύρωσε την κατάργηση του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ
Newsroom
13/11/2019 03:52
 
 
 

 

Στην ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αφορούσε την κατάργηση του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ προχώρησε ο ασκών καθήκοντα συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Πολύκαρπος Πολυχρονάκης.

Η απόφαση του κ. Πολυχρονάκη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μεταξύ άλλων αιτιολογεί την ακύρωση της απόφασης κατάργησης του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, λόγω μη ενισχυμένης πλειοψηφίας, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία, μια τέτοια απόφαση (για κατάργηση νομικού προσώπου δήμου) χρειάζονταν ενισχυμένη πλειοψηφία και στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε ισοψηφία (13 ψήφοι υπέρ και 13 κατά).

Όπως ακριβώς αναφέρει:

«Επειδή η υπ΄αριθ.152/30-9-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.), ελήφθη με δεκατρείς (13) ψήφους υπέρ και δεκατρείς (13) ψήφους κατά και επικρατούσης της ψήφου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ.3, άρθρο 241 του ν.3463/2006».

Αναλυτικά η απόφαση του κ. Πολύκαρπου Πολυχρονάκη:

«Ακυρώνουμε την υπ΄αριθ.152/30-9-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί κατάργησης του νπδδ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και διακριτικό τίτλο «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίηση αυτής ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.3463/2006, που εδρεύει στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην Επτανήσου 35, Ερμούπολη και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου των Ο.Τ.Α.».

Να σημειωθεί ότι το θέμα της κατάργησης του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ ήταν ανάμεσα στα πρώτα θέματα που συζήτησε το νέο δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που προέκυψε από τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Δείτε την απόφαση:

 

(Visited 295 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.