Παραχώρηση οικοπέδου από τον ΟΑΕΔ: Εντός 5ετίας θα πρέπει να ανεγερθούν οι σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις

Newsroom
27/02/2020 04:21
 
 
 

 

Αναρτήθηκε χθες στο Διαύγεια η απόφαση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του οικοπέδου του ΟΑΕΔ στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την ανέγερση σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του οικοπέδου, υπό μορφή χρησιδανείου, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών. Αφορά πέντε (5) αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 21.110,39 τ.μ. με σκοπό την ανέγερση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Για την παραχώρηση ισχύουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η παραχώρηση γίνεται για δωρεάν χρήση 99 χρόνων, ενώ την κυριότητα τη διατηρεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης ο δήμος θα πρέπει εντός 5 χρόνων να μεριμνήσει, με δικές του δαπάνες, για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, να εκπονήσει τις σχετικές μελέτες και να προβεί στην ανέγερση τους.

«Η κατά χρήση παραχώρηση θα τελεί υπό την αίρεση της ανέγερσης των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων εντός 5ετίας, ενώ ο ΟΑΕΔ θα διατηρεί την κυριότητα του παραχωρούμενου χώρου, για όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης χρήσης…. Οι δαπάνες για την ανέγερση των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες για τη λειτουργία και τη συντήρηση τους, θα βαρύνουν το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Αναλυτικά η απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός εργασίας Γιάννης Βρούτσης:

Να σημειωθεί ότι σχετικά με το παραπάνω θέμα ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου.

(Visited 392 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.