Νάξος: Με σημαντικά θέματα και τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο

δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Newsroom
27/03/2020 1:39
 
 
 

 

Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στα χρονικά το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στη συνεδρίαση μάλιστα που θα είναι διπλή, θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2020 καθώς και το «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης» του δήμου και των νομικών του προσώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 12:00 και 1:00 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

Μάλιστα θα θέματα που θα συζητηθούν είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως ο προϋπολογισμός για το 2020 και ο καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης-αποχέτευσης.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης στην πρώτη συνεδρίαση είναι τα εξής:

1. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας –ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 55/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
2. Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
3. Επικαιροποίηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου», με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5038172 και κωδικό υποέργου 115509.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
5. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών».
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας «Παροχή συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού Σήμανσης Πεζοπορικών Διαδρομών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
9. Συμπλήρωση της με αρ. 22/26-02-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

Τα θέματα της δεύτερης συνεδρίασης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2020 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».

 

(Visited 651 times, 1 visits today)