Φίλτρα διύλισης ενεργού άνθρακα θα εγκατασταθούν στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Νάξου

Εγγαρές ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών
Newsroom
17/06/2020 8:51
  •  
  •  
  •  

 

Στο στάδιο της υλοποίησης περνά η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Νάξου.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», το οποίο αποτελεί υποέργο της ομώνυμης Πράξης, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 516.000€.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η σύμβαση υπεγράφη σήμερα και από τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανό και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Στάθη Μανδηλαρά, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μανώλη Πολυκρέτη.

Να σημειωθεί ότι το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος φίλτρων διύλισης ενεργού άνθρακα στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών.

Με την προσθήκη των έξι νέων φίλτρων ενεργού άνθρακα, με δυνατότητα διύλισης 75κμ ανά ώρα το καθένα, θα επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου νερού, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης των διεργασιών διύλισης, καθώς και των ποιοτικών παραμέτρων αυτής.

 

(Visited 120 times, 1 visits today)