Η προσθήκη ή μη της προσωνυμίας «Μανώλης Γλέζος» στο ΓΕΛ Νάξου στο δημοτικό συμβούλιο

Newsroom
24/07/2020 3:51
 
 
 

 

Σημαντικά θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη.

Μεταξύ αυτών η έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Σχοινούσα προς την 2η ΔΥΠΕ προκειμένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε αυτό το περιφερειακό ιατρείο του νησιού καθώς και η απόφαση για την προσθήκη ή όχι της προσωνυμίας «Μανώλης Γλέζος» στο Γενικό Λύκειο Νάξου.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 75/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου εντός του οικισμού Σχοινούσας (οικοπέδου εκτάσεως 189,81 τ.μ., μετά του επ’ αυτού υπό κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Σχοινούσας) προς την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου για 99 χρόνια προκειμένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε αυτό το περιφερειακό ιατρείο της νήσου Σχοινούσας.

2. Λήψη απόφασης για την προσθήκη ή μη προσωνυμίας στο Γενικό Λύκειο Νάξου.

3. Λήψη απόφασης για παράταση των συμβάσεων μίσθωσης για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 285/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Ξανθούλη.

5. Έγκριση σύναψης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μπορούμε: saving Food-Saving Lives» για την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια – Covid 19» του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

6. Έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της εταιρείας «CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

7. Έγκριση εκ νέου σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», για την πραγματοποίηση ιατρικών παρεμβάσεων στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

8. Έγκριση αποδοχής χρηματοδοτήσεων και εντάξεως πράξεων χρηματοδοτούμενων έργων.

9. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

10. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και καθορισμός του τρόπου επιλογής των μελών της.

11. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Βάσιλα, στην περιοχή «Πλατείας Πρωτοδικείου» Χώρας Νάξου.

(Visited 266 times, 1 visits today)