Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιλογής νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σχολικού έτους 2020-2021

Newsroom
10/08/2020 10:41
 
 
 

Σήμερα θα αναρτηθούν οι προσωρινοί Πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την εγγραφή/επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Επιλογής νηπίων, Επιλαχόντων νηπίων και απορριφθεισών αιτήσεων) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι Πίνακες καταρτίστηκαν από ειδική Επιτροπή επιλογής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 91/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΝΑΩΚΗ-ΑΓ1) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 90/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛ1ΩΚΗ-Θ4Θ) απόφασή του.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να δουν τους Πίνακες αναρτημένους στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020.

(Visited 251 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.