Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Νάξου – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Newsroom
24/02/2021 9:57
  •  
  •  
  •  

 

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Νάξου την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 το πρωί.

Στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη θα συζητηθούν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων πλοίων
2. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμένα Ηρακλειάς.
3. Επιμερισμός ανταλλάγματος κτισμάτων: α) προβλήτα λιμένα Νάξου και β) στη θέση παλάτια και
ανταλλάγματος παραχωρούμενου χώρου πλησίων αυτών.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών είσπραξης τελών κλπ λιμένα Κουφονησίων.
5. Παράταση ή μη συναφθεισών συμβάσεων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
του covid 19.
6. Καθορισμός εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα Κουφονησίων.
7. Καθορισμός εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα Σχοινούσας.
8. Καθορισμός εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα Δονούσας.
9. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση παραχώρησης χώρου εγκατάστασης περιπτέρου επί της
χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου έως 31/12/2021.
10. Μειώσεις ανταλλαγμάτων παραχώρησης παραλιακών χώρων έτους 2020.

(Visited 181 times, 1 visits today)