Η SEAJETS φεύγει, η SAOS FERRIES έρχεται με το «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» στα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια

Newsroom
20/11/2020 1:05
  •  
  •  
  •  

 

Ο Φώτης Μανούσης και η εταιρεία «SAOS FERRIES» έρχεται στις Κυκλάδες αφού αναλαμβάνει τέσσερις επιδοτούμενες γραμμές που περιλαμβάνουν συνολικά 20 νησιά.

Τις γραμμές όπως αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών του Υπουργείου Ναυτιλίας, θα αναλάβει το πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ».

Η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, που επί 20 χρόνια εξυπηρετούσε την σύνδεση της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη έρχεται στις Κυκλάδες και αναλαμβάνει ενδοκυκλαδικά δρομολόγια που μέχρι σήμερα έκανε η SEA JETS.

Μάλιστα μία από τις γραμμές του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» θα ενώνει τις Κυκλάδες με την Κάρυστο.

Ο κ. Μανούσος συμμετείχε στο διαγωνισμό με την εταιρεία «ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εξασφάλισε από 1-11-2020 έως 31-10-2021 τις γραμμές:

1. Σύρος-Τήνος-Άνδρος-Κάρυστος και επιστροφή
2. Σύρος-Κύθνος-Κέα-Λαύριο και επιστροφή
3. Σύρος-Πάρος-Νάξος-Δονούσα-Αιγιάλη-Κατάπολα-Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά-Νάξος-Πάρος-Σύρος
4. Σύρος-Πάρος-Νάξος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θηρασιά-Θήρα-Ανάφη και επιστροφή

Τις παραπάνω γραμμές διεκδίκησε και ο Νάσος Ηλιόπουλος με την εταιρεία SEA JETS (ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε.) και το πλοίο «ANDROS JET» αλλά τις έχασε γιατί όπως αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής διαγωνισμού το «ANDROS JET» δεν πληροί την προϋπόθεση για το μήκος του πλοίου που απαιτεί η προκήρυξη (έχει μήκος 60,05 μ. ενώ η προκήρυξη απαιτεί να έχει 75 μ.).

Η απόφαση του Υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη:

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ’ αριθμ.2252.1.1/53239/20/17-08-2020 Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2020 μέχρι 31/10/2021 για τις συμβάσεις ενός έτους μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τριετούς διάρκειας.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή του από 11/11/2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της υπό στοιχείο 6 απόφασης, ως προς τα κάτωθι:

α) για την αποδοχή των προσφορών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

β) για την απόρριψη των προσφορών των κάτωθι:

γ) δεν προκρίνεται η προσφορά των κάτωθι:

2. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προδικαστικής προσφυγής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που λαμβάνουν γνώση της παρούσας απόφασης, ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 360 και επ. του ν. 4412/16 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Μειοδοτικών Διαγωνισμών

(Visited 976 times, 1 visits today)