ΦΟΔΣΑ: Ο νέος κανονισμός τιμολόγησης (ΚΥΑ)

Newsroom
16/05/2023 19:42
 
 
 

 

Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση που θεσπίζει νέο κανονισμό τιμολόγησης για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ:

Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της μεθόδου κοστολόγησης και η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ για την εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4819/2021 και σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 4555/2018, για τον προσδιορισμό των εισφορών και τελών που καταβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία από αυτόν. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο σύνολο των ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Δείτε την ΚΥΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος

(Visited 40 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.