Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

admin
29/03/2015 15:35
 
 
 

 

Μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων επιτρέπεται πλέον η πώληση τους.

Αυτό ορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θεσπίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση, με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Το αρμόδιο Υπουργείο έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και προετοιμασίας για την κατάρτιση και την πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης INFOΓΝΩΣΗ να αποτελεί ήδη εγκεκριμένο κέντρο του Υπουργείου τόσο για την προετοιμασία, όσο και για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Ας δούμε αναλυτικά τη επιστολή που έστειλε προς τους Συνεταιρισμούς ο υπεύθυνος του Κέντρου INFOΓΝΩΣΗ Ισίδωρος Πετράς:

«Υποχρεωτική πιστοποίηση για την αγορά γεωργικών φαρμάκων». 

Αξιότιμοι κύριοι

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, με την µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β’ 1883) κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, µε στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ (άρθρα 2 έως 15) της µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α. περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση των γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε πρόσωπα που θα διαθέτουν το παραπάνω πιστοποιητικό.

Το αρμόδιο Υπουργείο έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και προετοιμασίας για την κατάρτιση και την πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Με την πρόσφατη ΚΥΑ 2/34/02-01-15 «Τροποποίηση ύψους τελών συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης  γεωργικών φαρμάκων» (ΦΕΚ Β’ 67/16-1-2015) ορίστηκαν τα εξέταστρα (τέλη) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις:

Α) Μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, ορίζονται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€). (θα δοθεί παράταση)

Β) Από την 1η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, ορίζονται σε πενήντα ευρώ (50€).

Γ) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ορίζονται σε εκατό ευρώ (100€).

Στην έγκαιρη προσπάθεια προετοιμασίας για την εφαρμογή της ΚΥΑ, εμείς το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης INFOΓΝΩΣΗ, αποτελούμε ήδη εγκεκριμένο κέντρο του Υπουργείου τόσο για την προετοιμασία, όσο και για τις εξετάσεις πιστοποίησης των ενδιαφερόμενων μελών σας.

Προσφέρουμε την απαραίτητη – βάσει εγκυκλίου – εκπαιδευτική προετοιμασία που θα οδηγήσει στην επιτυχή πιστοποίηση των ενδιαφερομένων σας με έμπειρους γεωπόνους εκπαιδευτές, σε ένα πρόγραμμα 10 διδακτικών ωρών και με πλατφόρμα τηλεκατάρτισης ειδικά σχεδιασμένη για το πρόγραμμα αυτό, για επιπλέον εξάσκηση.

Για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Πετράς Ισίδωρος

Υπεύθυνος Κέντρου INFOΓΝΩΣΗ

 

(Visited 14 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*