Γιάννης Βρούτσης: Έρχεται η «Εργάνη II»

vroutsis ekloges 2015
Άκης Αξαόπουλος
15/10/2019 2:05
  •  
  •  
  •  

 

Τους έξι άξονες προτεραιότητας του νέου και ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος υποστήριξε ότι το νέο Σύστημα «θα αποτελέσει τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας ταυτοχρόνως την νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κ. Βρούτση, η ανάπτυξη του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα βασιστεί στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:
α) τη δραστική απλοποίησή του και την αλλαγή στη σχεδιαστική φιλοσοφία με πυρήνα την ενιαιοποίηση των επιμέρους λειτουργιών και οδηγιών χρήσης, για να αποτελέσει ένα εύχρηστο, οικείο και φιλικό εργαλείο στο χρήστη (εργαζόμενο ή εργοδότη), ακόμη και σε άτομα με αναπηρία,
β) την κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου (νόμοι, κανονιστικές ρυθμίσεις και εγκύκλιοι) για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την απλοποίηση χρήσης του συστήματος,
γ) την ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο σύστημα νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και της κάρτας εργασίας,
δ) την ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία,
ε) τη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω αξιοποίησή του ως μέσο σχεδιασμού ορθολογικών και αποδοτικών δημόσιων πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία και
στ) την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ο κ. Βρούτσης κατηγόρησε την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι, κατά την περίοδο από το 2015 έως και τα μέσα του 2019, «υποτίμησε ή και υπονόμευσε το ρόλο του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”», το οποίο – όπως πρόσθεσε ο Υπουργός – «χαρτογράφησε πλήρως την αγορά εργασίας, προσφέροντας πολυεπίπεδα οφέλη ως προς τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών στην οικονομία και την εργασία, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και την προστασία των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, την αντιμετώπιση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα χάραξης νέων και αποτελεσματικών στρατηγικών πολιτικών για την απασχόληση στη χώρα μας».

Η Υπουργική απόφαση για την “Εργάνη”

(Visited 105 times, 1 visits today)