Ερωτήσεις (και) Συρμαλένιου για επικουρικούς γιατρούς και διοικητές νοσοκομείων

Άκης Αξαόπουλος
17/12/2019 18:55
 
 
 

 

Δύο ερωτήσεις προς τον υπουργό Υγείας συνυπέγραψε ο βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος.

Η πρώτη αφορά στο θέμα των επικουρικών γιατρών, το οποίο σχετίζεται άμεσα και με τις Κυκλάδες. Σε αυτήν χαρακτηρίζεται «εμβαλωματική» η λύση που επέλεξε η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την κάλυψη της μισθοδοσίας των επικουρικών ιατρών, καθώς περικόπτει πιστώσεις από έργα αναβάθμισης υποδομών και εξοπλισμού στο ΕΣΥ που ήταν ήδη δρομολογημένα, μειώνοντας ταυτόχρονα συνολικά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου.

«Οι πιστώσεις αυτές αποτελούν μια λύση μικρής διάρκειας αφού εξασφαλίζουν τη μισθοδοσία αυτών των επικουρικών γιατρών για χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες. Είναι προφανώς μια λύση εμβαλωματική, με τους επικουρικούς γιατρούς να βρίσκονται σε καθεστώς ομηρείας και τα Νοσοκομεία να κινδυνεύουν με υποβάθμιση της λειτουργίας τους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας.

Όσον αφορά στο θέμα της επιλογής διοικητών νοσοκομείων, η δεύτερη ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει να εννοηθεί ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ δεν ήταν διαφανείς. Κι αυτό διότι η ανακοίνωση των ονομάτων όσων αναλαμβάνουν θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δεν συνοδευόταν από ταυτόχρονη δημοσιοποίηση βιογραφικών των διορισθέντων, ενώ δεν δημοσιοποιήθηκε ούτε η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ούτε τα στάδια διαλογής των υποψηφίων, αλλά ούτε και η αιτιολόγηση της τελικής επιλογής. «Η ανακοίνωση αρκετών ονομάτων έχει οδηγήσει ήδη σε δημοσιεύματα και παραιτήσεις ατόμων, τα οποία δεν είχαν ούτε καν τα απαιτούμενα πτυχία» επισημαίνει η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ»

Η διοίκηση των Δημόσιων Νοσοκομείων είναι μία κρίσιμη παράμετρος στην ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ και στην παροχή ποιοτικών και αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Οι άνθρωποι που επιλέγονται για την διοίκηση του συστήματος υγείας, πέρα από το να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, οφείλουν ταυτόχρονα να έχουν τα εχέγγυαδιοικητικής ικανότητας, έντιμης διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και αφοσίωσης στη δημόσια περίθαλψη. Στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση κλίματος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και δημοκρατίας στο χώρο του νοσοκομείου από τη μια και συνθηκών ισοτιμίας, αξιοπρέπειας και ποιοτικής φροντίδας των ασθενών από την άλλη.

Το Υπουργείο Υγείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε το υφιστάμενο τότε θεσμικό πλαίσιο σε ουσιαστική βάση, προβαίνοντας αρχικά σε αξιολόγηση των ήδη υπηρετούντων Διοικητών, επιλέγοντας, ως απόρροια αυτής της διαδικασίας, να διατηρήσει στη θέση τους το 15% των διοικητών που είχε διορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση.Ακολούθως και για πρώτη φορά υιοθετήθηκεμια ανοικτή διαδικασία προκήρυξης και επιλογής των νέων Διοικητών, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός υποψηφίων με εξαιρετικά βιογραφικά, εφαρμόστηκε διαδικασία μοριοδότησης στην οποία συνεκτιμήθηκαν, πέραν των τυπικών προσόντων,η ειδική εμπειρία στο χώρο της υγείας και μεταπτυχιακοί – διδακτορικοί τίτλοι σπουδών συναφείς με τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας και τα οικονομικά της υγείας.Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις όσων υπερείχαν σε προσόντα και για κάθε θέση προτάθηκαν, με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης και με επίσημο πρακτικό,2 υποψήφιοι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την τελική επιλογή.Η όλη διαδικασίακράτησε πάνω από 6 μήνες και οι νέοι Διοικητές τοποθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2016, σχεδόν 16 μήνες μετά τις την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.Όπως προκύπτει μάλιστα και από τα βιογραφικά των επιλεχθέντων διοικητών, το σύνολο των οποίων δημοσίευσε η απελθούσα πολιτική ηγεσίατου Υπουργείου Υγείας, το 58% διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο και το 18% διδακτορικό τίτλο σπουδών, ενώ πάνω από 60% υπηρετούσε ήδη σε θέσεις ευθύνηςστο ΕΣΥ και στη Δημόσια Διοίκηση.

Ακολούθως η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον Ν.4369/2016 αποσκοπώντας στην ριζική αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, θέσπισε ανοιχτές και αντικειμενικές διαδικασίες για την κάλυψη των θέσεων προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και γενικά των μελών της Διοίκησης των Νομικών Προσώπων του Κράτους, μέσω του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών. Προβλέψεις που ο πρόσφατος Ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος ήρθε να αντικαταστήσει με πλήθος «ευέλικτων» μεταβατικών διατάξεων.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω αυτής της «θεσμικής ευελιξίας» και ακυρώνοντας κρίσιμα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, προχώρησε πρόσφατα στην ανακοίνωση 112 ονομάτων ανθρώπων που αναλαμβάνουν θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Ανακοίνωση που περιοριζόταν στην ανάρτηση ονομάτων σε πίνακες, χωρίς την παραμικρή δημοσιοποίησηβιογραφικών των διορισθέντων. Επίσης, δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα στάδια διαλογής των υποψηφίων και την αιτιολόγηση της τελικής επιλογής.

Επειδή η εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί στην συντριπτική απουσία ανθρώπων που έχουν οργανική σχέση με το Σύστημα Υγείας σε αυτές τις επιλογές, στην συντριπτική απουσία τεχνοκρατών σχετικών με τις υπηρεσίες υγείας και αντίστοιχα στην υπερεκπροσώπησηκομματικών στελεχών, απόστρατων αξιωματικών και πολιτευτών της ΝΔ σε αυτούς τους πίνακες.

Επειδή το πλήγμα για το αναγκαίο «σήμα» διαφάνειας και αξιοκρατίαςστην διοίκηση του συστήματος υγείας και εν τέλει για την αξιοπιστία του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι σοβαρό.
Επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εμπέδωση της υγειονομικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της υγειονομικής φτώχειας και των ανισοτήτων
Επειδή οι πολίτες που προστρέχουν στα δημόσια νοσοκομεία προσδοκούν σε ισότιμη και αξιοπρεπή φροντίδα, ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση, το εισόδημα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό και φυσικά την πολιτική τους ταυτότητα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Υγείας :
1. Αν προτίθεται να επανεξετάσει επιλογές σε θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, των οποίων ο διορισμός, με δική του ή όχι ευθύνη, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και πλήττει την αξιοπιστία της Πολιτείας στη συνείδηση των πολιτών;
2. Αν οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές μπορούν να ανταποκριθούν στην εθνική στοχοθεσία για καθολική κάλυψη του πληθυσμού, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και διαρκή ανάπτυξη και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας;
3. Ποιος είναι ο αντίλογος στην κριτική ότι, με τις επιλογές α) εδραιώνεται ένα σκληρό πελατειακό κράτος και στο Σύστημα Υγείας και β) συνειδητάορίζονται ανεπαρκείς διοικήσεις για να προχωρήσει ταχύτερα η απαξίωση της Δημόσιας Περίθαλψης

Και παρακαλείται να καταθέσει για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών:
Α)τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και τις αιτιολογημένες εισηγήσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
Β) τα βιογραφικά των επιλεχθέντων υποψηφίων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας, Αγαθοπούλου Ειρήνη, Αθανασίου Νάσος, Αλεξιάδης Τρύφων, Αμανατίδης Ιωάννης, Αναγνωστοπούλου Αθανασία, Βαρδάκης Σωκράτης, Βέττα Καλλιόπη, Βίτσας Δημήτρης, Γεροβασίλη Όλγα, Γκαρά Αναστασία, Γκιόλας Ιωάννης, Δραγασάκης Ιωάννης, Δρίτσας Θεόδωρος, Ελευθεριάδου Σουλτάνα, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Ηγουμενίδης Νίκος, Θραψανιώτης Εμμανουήλ, Καρασαρλίδου Ευφροσύνη, Κασιμάτη Νίνα, Κάτσης Μαριος, Λάππας Σπύρος, Μάλαμα Κυριακή, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μιχαηλίδης Ανδρέας, Μπαλάφας Ιωάννης, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Παπανάτσιου Κατερίνα, Πολάκης Παύλος, Πούλου Παναγιώτα, Σαντορινιός Νεκτάριος, Σαρακιώτης Ιωάννης, Σκουρλέτης Παναγιώτης, Σκουρολιάκος Παναγιώτης, Σκούφα Ελισσάβετ, Συρμαλένιος Νικόλαος, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Τζούφη Μερόπη, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Φάμελλος Σωκράτης, Φίλης Νικόλαος, Χαρίτου Δημήτριος, Χαρίτσης Αλέξιος, Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Χρηστίδου Ραλλία, Ψυχογιός Γιώργος

Θέμα : Ωφελούμενοι επικουρικοί ιατροί της πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας»

Την περίοδο 2015-19, κεντρική επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Παρότι αρχικά υπήρχε ο μνημονιακόςκανόνας μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να μετατρέψει μόλις το 2019 σε 1:1, οι περιορισμένες προσλήψεις που αναλογούσαν συνολικά στο Δημόσιο Τομέα κατευθύνθηκαν προνομιακά προς το χώρο της Υγείας, με αποτέλεσμα για 8.000 περίπου αποχωρήσεις την τετραετία 2015-19 στον τομέα της υγείας να πραγματοποιηθούν πάνω από 7.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Παράλληλα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησε κάθε θεσμοθετημένη μορφή εργασιακών σχέσεων (προγράμματα ΟΑΕΔ, επικουρικοί γιατροί, λοιπό επικουρικό προσωπικό κλπ) προκειμένου να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας με προσωπικό όλων των κατηγοριών, σε γρήγορο χρόνο και με προτεραιότητα την κάλυψη των πιο σημαντικών κενών του ΕΣΥ, μετά από το 4ετές «πάγωμα» των προσλήψεων της αρχικής μνημονιακής περιόδου και τον κίνδυνο της λειτουργικής κατάρρευσης των δημόσιων δομών το 2014-2015.

Στο πλαίσιο αυτό, 600 επικουρικοί ιατροί εντάχθηκαν ως ωφελούμενοι σύμφωνα με την Α.Π.: 8109/2722/Α2 (ΑΔΑ:6Γ1Λ465ΧΙ8-6Τ7) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε στην ενίσχυση των δεξιοτήτωνμιας κατηγορίας ειδικευμένου ιατρικού δυναμικού του Δημόσιου τομέα της υγείας(επικουρικοί γιατροί), με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση των γνώσεων, των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων αυτής της κατηγορίας επαγγελματιών υγείας.

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματοςστόχο είχε αφενός την ανάσχεσητης μετανάστευσης του ιατρικού δυναμικού της χώρας στο εξωτερικό(brain-drain), ενώ ταυτόχρονα οι επικουρικοί αυτοί γιατροί κάλυπταν πολύ κρίσιμες ανάγκες στελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Τυχόν λήξη των συμβάσεών τους χωρίς την αντικατάστασή τους,θα επέφερε καίριο πλήγμα στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών στις μονάδες υγείας της χώρας.

Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αναγνωρίζοντας τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σε τμήματα ζωτικής σημασίας, που θα δημιουργούσε η αποχώρηση των παραπάνω ιατρών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας,είχε προχωρήσει σε παράταση των συμβάσεων τους μέχρι τις 30/11/2019.

Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια στις 6/11/2019, προχώρησε σε ανακατανομή πιστώσεων έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για την κάλυψη της μισθοδοσίας των παραπάνω επικουρικών ιατρών, επεκτείνοντας έτσι την παραμονή τους πέραν της 30/11/2019. Τα χρήματα όμως αυτά τα διασφαλίζειπερικόπτοντας πιστώσεις από έργα αναβάθμισης υποδομών και εξοπλισμού στο ΕΣΥ που ήταν ήδη δρομολογημένα,ενώ κάποια από αυτά βρίσκονταν και σε φάση ολοκλήρωσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα την προμήθεια ψηφιακού αγγειογράφου στο Γ.Ν.Α «ΛΑΙΚΟ».

Ενώ λοιπόν υπήρχε δημοσιονομικά η δυνατότητα συνέχισης του παραπάνω προγράμματος μέσω του ΠΔΕ,το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε περικοπές και ανακατανομή πιστώσεων σε βάρος άλλων έργων, ύψους 2.150.000 ευρώ,ενώ ταυτόχρονα μείωσε συνολικά το ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, οι πιστώσεις αυτές αποτελούν μια λύση μικρής διάρκειας αφού εξασφαλίζουν τη μισθοδοσία αυτών των επικουρικών γιατρών για χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες. Είναι προφανώς μια λύση εμβαλωματική,με τους επικουρικούς γιατρούς να βρίσκονται σε καθεστώς ομηρείας και τα Νοσοκομεία να κινδυνεύουν με υποβάθμιση της λειτουργίας τους.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός,
1. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα της συγκεκριμένης κατηγορίας επικουρικών γιατρών; Θα εξασφαλίσει την παράταση της παραμονής τους στο ΕΣΥ,πέραν του μικρού διαστήματος που προβλέπεται με το ποσό που έχει προσδιοριστεί ;
2. Tι θα γίνει με τους 2.700 επικουρικούς γιατρούς που σήμερα υπηρετούν και καλύπτουν ζωτικές ανάγκες των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας σε όλη τη χώρα;
3. Θα υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας ένα πολυετές σχέδιο για την κάλυψη αναγκών στις δημόσιες δομές υγείας με μόνιμες θέσεις γιατρών ΕΣΥ, δίνοντας έτσι στους υπηρετούντες επικουρικούς γιατρούς την ευκαιρία της διεκδίκησης μιας σταθερής εργασίας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με βάση τα προσόντα και την προϋπηρεσία τους ;
4. Θα προχωρήσει η προκήρυξη των 904 θέσεων μονίμων γιατρών ΕΣΥ που σταμάτησε λόγω των εκλογών και έχει «βαλτώσει» εδώ και 5 μήνες ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας, Αβραμάκης Ελευθέριος, Αγαθοπούλου Ειρήνη, Αμανατίδης Ιωάννης, Αναγνωστοπούλου Αθανασία, Αραχωβίτης Σταύρος, Βαρδάκης Σωκράτης, Γκαρά Αναστασία, Δραγασάκης Ιωάννης, Ελευθεριάδου Σουλτάνα, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Ηγουμενίδης Νίκος, Θραψανιώτης Εμμανουήλ, Καρασαρλίδου Ευφροσύνη, Κασιμάτη Νίνα, ΚάτσηςΜαριος, Καφαντάρη Χαρά, Καλαματιανός Διονύσιος, Λάππας Σπύρος, Μάλαμα Κυριακή, Μαμουλάκης Χαράλαμπος, Μάρκου Κωνσταντίνος, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μιχαηλίδης Ανδρέας, Μπαλάφας Ιωάννης, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Μωραΐτης Αθανάσιος, Νοτοπούλου Κατερίνα, Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Παπανάτσιου Κατερίνα, Πολάκης Παύλος, Πούλου Παναγιώτα, Σαντορινιός Νεκτάριος, Σαρακιώτης Ιωάννης, Σκουρλέτης Παναγιώτης, Σκουρολιάκος Παναγιώτης, Συρμαλένιος Νικόλαος, Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Φάμελλος Σωκράτης, Φίλης Νικόλαος, Χαρίτσης Αλέξιος, Χρηστίδου Ραλλία, Ψυχογιός Γιώργος

(Visited 88 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.