Ν. Συρμαλένιος: “Με βήμα σημειωτόν τα απαιτούμενα έργα στο αεροδρόμιο της Πάρου”

aerodromio parou vradi
Άκης Αξαόπουλος
09/01/2020 19:42
 
 
 

 

Άγνωστο παραμένει το εάν το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων του αερολιμένα Πάρου. Παράλληλα, το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών για την δημοπράτηση τους προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Τα παραπάνω συνάγονται από τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών στην Ερώτηση μας με αριθμό 2565/12.12.2019, σχετικά με την εξέλιξη των έργων επέκτασης του αεροδιαδρόμου και επέκτασης του κτιρίου υποδοχής των επιβατών και λοιπών έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών καθώς και των μόνιμων κατοίκων του νησιού.

Σύντομη ιστορική αναδρομή

Για την ολοκλήρωση των ως άνω απαιτούμενων έργων, εκπονήθηκαν συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών με διαβιβαστικό έγγραφο στις 3-6-2019, με σκοπό την προώθηση τους για δημοπράτηση και υλοποίηση των έργων. Παράλληλα τα ανωτέρω έργα είχαν προταθεί για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020).

Οι μελέτες αυτές αφορούν α) την επέκταση του διαδρόμου από 1400 σε1800 μ, η οποία εκπονήθηκε σε επίπεδο οριστικής Μελέτης και εγκρίθηκε με Απόφαση της ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Δ/23579/4393/Ο3.1Ο.2Ο18, Προϋπολογισμού 2.400.000 € β) την επέκταση του δαπέδου στάθμευσης των αεροσκαφών, η οποία εκπονήθηκε σε επίπεδο οριστικής Μελέτης και εγκρίθηκε με την Απόφαση ΥΠΑΙ ΔΤΥ/Δ7/Δ/434/60/7-1-2019, προϋπολογισμού 1.897.200 € γ) την επέκταση του αεροσταθμού κατά 13.000 τ.μ. και λοιπών χώρων, η οποία ως οριστική Μελέτη εγκρίθηκε από την ΥΠΑ με την Απόφαση με αρ. πρωτ. ΓΔΑΜ/ΔΤΥ/Γ 11988/22.5.2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.894.400,00€ μετά ΦΠΑ.

Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μας ενημερώνουν ότι για την τελική προώθηση και υλοποίηση των έργων, απαιτούνταν και τροποποιήσεις των Περιβαλλοντικών Όρων, οι οποίες δρομολογήθηκαν σε ότι αφορά τον αεροδιάδρομο στις 23-9-2019 με υπουργική απόφαση, ενώ σε ότι αφορά τον αεροσταθμό, έχουν υποβληθεί τα έγγραφα από τις 29-10-2019 για να εκδοθεί η υπουργική απόφαση.

Συνοπτικό συμπέρασμα

Η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών των έργων ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον αρμόδιο υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στις 3-6-2019. Μετά τις εκλογές προωθήθηκαν οι διαδικασίες τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν ολοκληρωθεί εν μέρει, μόνο για τον αεροδιάδρομο, ενώ είμαστε σε αναμονή για την αντίστοιχη τροποποίηση για τον αεροσταθμό.

Είναι προφανές ότι οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση και περαιτέρω για την υλοποίηση των έργων, προχωρούν με βήμα σημειωτόν, κάτι που βεβαίως σημαίνει ότι και για την προσεχή τουριστική περίοδο 2020, το αεροδρόμιο θα αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και την ίδια ελλιπή εξυπηρέτηση του διαρκώς αυξανόμενου επιβατικού κοινού.

Είναι επίσης σημαντικό να λεχθεί ότι δεν μπορεί να γίνει δημοπράτηση χωρίς εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων. Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση εκ μέρους του Υπουργού αναφορικά με την εξεύρεση των κονδυλίων που απαιτούνται, η πρόβλεψη για δημοπράτηση στο τελευταίου τρίμηνο του 2020 είναι απολύτως έωλη.

Επί της ουσίας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αποφεύγει να απαντήσει σχετικά με την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, αλλά κυρίως δεν απαντά αν έχει ενεργήσει για την χρηματοδότηση.

Συνημμένες οι απαντήσεις των συνερωτώμενων Υπουργείων καθώς και η κατατεθειμένη ερώτηση.

(Visited 102 times, 1 visits today)