Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τα Δημοτικά Συμβούλια: Όλο και περισσότερα σε όλο και λιγότερους

ΝΕ Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ
Άκης Αξαόπουλος
13/03/2020 14:36
 
 
 

 

Η χάραξη πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, η χρηστή διακυβέρνηση, η διαφάνεια και η ορθή διαχείριση των οικονομικών των Δήμων αποτελούν ευθύνη του συνόλου των αιρετών στα Δημοτικά Συμβούλια. Η λογοδοσία προς τους πολίτες και η αντιπροσωπευτικότητα της βούλησης των πολιτών είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της αυτοδιοίκησης του Α΄ βαθμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και η κοντινότερη βαθμίδα οργάνωσης της συλλογικής μας ζωής και η αντιπολίτευση συνιστά δομικό στοιχείο της, και όχι απλά διακοσμητικό.

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εκείνα που η κυβέρνηση της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να εξαφανίσει, πιστή στον ιδεολογικό της πυρήνα. Τελευταίο δείγμα πολιτικής γραφής; Η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τα Δημοτικά Συμβούλια αναθέτοντάς τις στην Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου με την αιφνιδιαστική εκπρόθεσμη 2η πολύ-τροπολογία, λίγα λεπτά πριν την κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Σταχυολογούμε κάποια μέχρι σήμερα ορόσημα των επιλογών της ΝΔ τα οποία οδηγούν σε (1) στρέβλωση επιστημονικών και διοικητικών αρχών που οφείλουν να διέπουν την αυτοδιοίκηση, (2) άλωση της δημοκρατίας, (3) συγκεντρωτισμό εξουσιών, (4) προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην αυτοδιοίκηση:

Κατάργηση στην πράξη της απλής αναλογικής ΠΡΙΝ ακόμα αυτή εφαρμοστεί, προφανώς για να μην μπορεί να γίνει σύγκριση από τους πολίτες.
Υπαγωγή του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ στις πελατειακές σχέσεις του Υπουργού από τον οποίο πρέπει να περνάνε όλοι οι Δήμαρχοι για να εγκριθούν έργα που έχουν υποβάλει.
Ρυθμίσεις που αναγκάζουν τους Δήμους να επανέλθουν στους εργολάβους υπηρεσιών, τους νοικιασμένους υπαλλήλους και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Επανίδρυση των αναπτυξιακών οργανισμών ως Α.Ε., μοντέλο το οποίο κατά το παρελθόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα προβληματικό.
Κατάργηση των τοπικών δημοψηφισμάτων.
Πιστοποίηση της επάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών από τον/την Δήμαρχο.
Υποκατάσταση του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας δόμησης από τον/την Δήμαρχο, δηλαδή και νομιμοποίηση αυθαίρετων από αυτόν.
Απαίτηση της σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου για την εκτέλεση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες.

Αντικαθιστώντας τις λέξεις Δημοτικό Συμβούλιο με τις λέξεις Οικονομική Επιτροπή μετέφερε εξουσίες από ένα αντιπροσωπευτικό της τοπικής κοινωνίας όργανο σε ένα απολύτως ελεγχόμενο από τον Δήμαρχο, καταργώντας έτσι τη δυνατότητα των Δημοτικών Συμβουλίων να παίρνουν αποφάσεις και να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής των Δήμων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων καταγγέλλει και αυτή την αντιδημοκρατική επιλογή τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας, αφού δεν ρωτήθηκε θεσμικά κανένα αντιπροσωπευτικό της Αυτοδιοίκησης όργανο (προφανώς παρασκηνιακά έγινε εξαιρετική δουλειά), και δηλώνει πως θα συνεχίσει να διεκδικεί περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσία στους πολλούς, περισσότερη άμεση δημοκρατία και εκπροσώπηση.

Στο πλαίσιο αυτό και για τη βελτίωση της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων των αυτοδιοικητικών οργάνων, προτείναμε προοδευτικές αλλαγές καταθέτοντας, για πρώτη φορά από κόμμα αντιπολίτευσης, 44 τροπολογίες σε 18 άρθρα του νομοσχεδίου. Ο στόχος των τροπολογιών αυτών είναι η συμβολή στην ουσιαστική αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σημαντική είναι η αποδοχή της πρότασή μας από τον Υπουργό για την ίδρυση «Ειδικών Διαδημοτικών, Τεχνικών και Υπηρεσιών Δόμησης», από τους Ο.Τ.Α. εκείνους που διαπιστώνουν αδυναμία υλοποίησης των αναπτυξιακών τους δράσεων. Πρόκειται για μια δημοκρατική και σύγχρονη εναλλακτική στους «Αναπτυξιακούς οργανισμούς ΑΕ» της κυβέρνησης της ΝΔ.

(Visited 35 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.