Πράσινοι-Δημοκρατική Αριστερά: «Αλλαγή με ρεαλισμό και όραμα»

admin
21/01/2015 10:06
 
 
 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα που θα συμβάλλει σε μια Βουλή που μας αξίζει, σε μια πολιτική που προσφέρει λύσεις και σε μια κυβέρνηση για την οποία δε θα μετανιώσουμε μετά.

4 Αρχές

Τερματισμός της τρόικα και αντικατάσταση της από ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα είναι υπό τον έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου και του ελληνικού κοινοβουλίου, όπως ζητάει με την απόφαση του της 13/3/2014 και το Ευρωκοινοβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις σε διάλογο με τη Βουλή και τους κοινωνικούς φορείς, με αυτονομία στην επιλογή των μέτρων που θα εφαρμόσει για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού. Συνεχής αξιολόγηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και αναθεώρηση μετά από διάλογο αν οι πολιτικές αστοχούν ή χρειάζονται προσαρμογή. Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να ενισχύει την πραγματική οικονομία στρέφοντας την προς οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνη κατεύθυνση, την κοινωνική συνοχή, και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.
Διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς φορείς ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση που θα βασίζεται στους τρεις πυλώνες: (α) αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων χωρίς να πλήττεται η υγεία, η παιδεία, η δημοκρατία και ο κοινωνικός διάλογος (β) αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της σε βιώσιμα μοντέλα επιχειρηματικότητας που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αξιοπρέπεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος (γ) ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Πράσινων και Κοινωνικών Επενδύσεων μέσω μικρομεσαίων και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων, της οικολογικής, τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας. Χρηματοδότησή του από το Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία αλλά και από επιπλέον πόρους που πρέπει να διασφαλιστούν μέσω μιας σοβαρής αναδιάρθρωσης του ΑΕΠ και ενός αξιόπιστου πακέτου Γιουνκέρ αλλά και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (ενίσχυση ρόλου συνεταιριστικών τραπεζών, συνεργασία με οικολογικά funds και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κα).
Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι αποτελεσματική, καινοτόμα και φιλική στον πολίτη.

 Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, καταπολέμηση της διαφθοράς, άρση των πελατειακών πρακτικών και της κομματικής χειραγώγησης. Αποκέντρωση με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με στόχο μια περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας. Αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και θεσμική κατοχύρωση διαδικασιών παραγωγής λύσεων με τη συμμετοχή των πολιτών. Πρωτοβουλίες πολιτών, τοπικά, περιφερειακά και σε εθνικό επίπεδο δημοψηφίσματα, ενημέρωση των πολιτών για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Αξιοκρατία παντού.
Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος, με αλλαγή  του ιδιότυπου καθεστώτος σχετικά με τις περιπτώσεις ποινικής ευθύνης υπουργών, καθιέρωση της απλής αναλογικής και κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Υπέρβαση της μονοκομματικής αντίληψης διακυβέρνησης και συμμετοχικό μοντέλο. Προώθηση των συναινέσεων και των συνεργασιών στο βαθμό που κάθε φορά είναι δυνατόν για την προώθηση λύσεων στα κρίσιμα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Αν είμαστε στη Βουλή και κληθούμε να συνδιαμορφώσουμε την προοδευτική διακυβέρνηση, θα ζητήσουμε να προσκληθούν και οι πιο σημαντικοί κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και επαγγελματικοί φορείς ώστε να αποφασιστεί από κοινού ένα νέο Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει η νέα προοδευτική κυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου.

 

10 προγραμματικά σημεία για αλλαγή με σχέδιο, ρεαλισμό και όραμα

Επαναδιαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους χωρίς μονομερείς ενέργειες, αλλά με βάση ένα εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση που θα έχει σαφής στόχους κοινωνικούς, οικονομικούς και οικολογικούς. Συμμαχίες για να πετύχουμε αλλαγές στις πολιτικές. Διεκδίκηση μιας νέας συμφωνίας με τους εταίρους για την ανόρθωση της χώρας και την αποτελεσματική αναδιάρθρωση του χρέους.
Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας στρατηγικής και στοχευμένων εργαλείων για ουσιαστική μείωση της ανεργίας με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, αξιοποιώντας – όχι σπαταλώντας – τόσο ευρωπαϊκούς όσο και ελληνικούς πόρους. Προώθηση ενός ισχυρού επενδυτικού προγράμματος σε πράσινες και κοινωνικές παραγωγικές και χρήσιμες για την κοινωνία επενδύσεις με στόχο τη μείωση της ανεργίας κατά 10{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} σε τρία χρόνια και παράλληλων μέτρων υποστήριξης όλων των ανέργων μέσω ειδικών προγραμμάτων (πρόσβαση των νέων σε χρηματοδότηση για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση του σχεδίου που παρουσιάζουν, αποτελεσματική αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «εγγύηση για την νεολαία», ενίσχυση της δημιουργίας κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων,  απαλλαγή των νέων επιχειρηματικών από φορολογική επιβάρυνση για 2 χρόνια, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές αν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και για επενδύσεις που επιτυγχάνουν υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, όπως πχ μείωση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων, εφαρμογές πράσινης χημείας, κα). Ενίσχυση της πράσινης και κοινωνικής στροφής της οικονομίας μέσω συμβάσεων του δημοσίου που ενσωματώνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και αποκατάσταση όσων έχουν καταπατηθεί στη βάση των αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επαναφορά του πλαισίου θεσμικής προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας.
Προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την σύγκλιση, την αναδιανομή σε δίκαιη όμως βάση, την οικολογική μεταρρύθμιση της οικονομίας, φορολογικό σύστημα εργαλείο για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξη στόχων δημοσίου συμφέροντος.  Ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της  φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Έλεγχος των καταθέσεων στις τράπεζες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ώστε να εντοπισθούν τυχόν φοροαποφυγή, φοροαπάτη ή γκρίζο χρήμα. Εφαρμογή του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως έχει υπογράψει η Ελλάδα και έχει υποστηρίξει το Ευρωκοινοβούλιο.
Καθιέρωση του προϋπολογισμού κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης. Υιοθέτηση κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αναφοράς. Έλεγχος της οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής ωφελιμότητας κάθε δημόσιας δαπάνης και προμήθειας. Υιοθέτηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις.
Θεμελίωση ενός κράτους καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην διευκόλυνση του πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία, που θα μειώνει τις ανισότητες και θα θέτει την προτεραιότητα στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη. Ενίσχυση μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς το κράτος να εγκαταλείπει τις ευθύνες που έχει. Καθιέρωση του «βασικού εγγυημένου εισοδήματος» αξιοποιώντας την εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφάλιση ποιοτικής, υγιεινής και στο πλαίσιο του εφικτού οικολογικής σίτισης των παιδιών στα σχολεία και της πρόσβασης όλων σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.  Ευκαιρίες σε όσους απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Εφαρμογή της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία Ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους με την στήριξη παιδείας και υγείας και την αποτροπή της κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος.
Αξιοποίηση με οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ισχυρές ρυθμιστικές αρχές και Συμπράξεις δημόσιου-δημοσίου και δημοσίου-κοινωνικού-ιδιωτικού τομέα που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών στα συλλογικά αγαθά με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμικού πλούτου.
Ανάταξη της πραγματικής οικονομίας με την άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας και την αντιμετώπιση των καταστάσεων προνομιακών ρυθμίσεων, εναρμονισμένων πρακτικών και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης. Ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών ώστε να αναβαθμιστούν, να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή οικονομία και να στηρίξουν την συνεργατική, κοινωνική και πράσινη οικονομία. Ενεργός ρόλος της χώρας στην Τραπεζική Ένωση ώστε να μην πληρώνουν συνεχώς οι φορολογούμενοι τα λάθη ή τα προβλήματα των τραπεζών: διασφάλιση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ, παρακολούθηση της πορείας των τραπεζών κι αποτροπή τους από , δημιουργία θεσμών από τις ίδιες τις τράπεζες που θα διασώζουν τις τράπεζες με κεφάλαια των ίδιων των τραπεζών, χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων ή των καταθετών. Έλεγχος και εξάλειψη σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο των offshore εταιριών και πρακτικών που εξασφαλίζουν τεράστια φοροδιαφυγή μεγάλων επιχειρήσεων. Πλήρης διελεύκανση του σκανδάλου Lux  Leaks, όπως ζητούν οι Ευρωβουλευτές με πρωτοβουλία των Πράσινων.
Προώθηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού πρότυπου με βιωσιμότητα. Ενός προτύπου με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό, που ενισχύει την κοινωνικά – οικολογικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και την κοινωνική οικονομία. Ενός προτύπου που προωθεί την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας και δημιουργεί νέες πράσινες θέσεις εργασίας και είναι καινοτόμο προς όφελος των πολλών.
Ριζική αναδιοργάνωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να διαμορφώνει πολίτες με ευρύτερη παιδεία, περιβαλλοντική, κοινωνική και διαπολιτισμική κουλτούρα και δημοκρατική συνείδηση, ικανούς να συμμετέχουν στα σύνθετα και δυναμικά εξελισσόμενα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και στον κόσμο των επαγγελμάτων και των τεχνών.

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*