ΜέΡΑ25: Ερωτήσεις στη Βουλή για τη μεταφορά μαθητών στην Κέα και τα κενά των καθηγητών στις Κυκλάδες

Newsroom
07/10/2020 11:09
 
 
 

Δύο ερωτήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση στα νησιά των Κυκλάδων κατέθεσε η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Φωτεινής Μπακαδήμα.

Η πρώτη ερώτηση αφορά στην προβληματική μεταφορά μαθητών στο νησί της Κέας, για την οποία η κα Μπακαδήμα παρέθεσε επιστολή της δημάρχου του νησιού, ενώ η δεύτερη ερώτηση αφορά στα κενά των καθηγητών στις Κυκλάδες, με αρνητικές συνέπειες σε γενική και ειδική αγωγή, καθώς και στα τμήματα ένταξης, την παράλληλη στήριξη και την ενισχυτική διδασκαλία.

Αναλυτικά, οι ερωτήσεις που κατέθεσε η βουλευτής του ΜέΡΑ25:

*Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Προβληματική η μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων στο νησί της Κέας»

Η δήμαρχος Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, με επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο νησί αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολίων του νησιού και ζητά την παρέμβαση της Κυβέρνησης ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα αναφέρει «…σύμφωνα με την ΚΥΑ 50025 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018) οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων υπό προϋποθέσεις.

Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται ως εξής: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: Για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α) 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον μέχρι την Β’ τάξη Δημοτικού, β) 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, γ) 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.

Όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει με επίσημα έγγραφά μας, οι όροι της παραπάνω ΚΥΑ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών του νησιού μας.

Αντιθέτως, δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες και συνθήκες, που -σε πολλές περιπτώσεις- δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Οι ιδιαιτερότητες που δημιουργεί ο νησιωτικός χαρακτήρας του τόπου μας, όπως το έντονο ανάγλυφο, η απουσία πεζοδρομημένου και φωταγωγημένου οδικού δικτύου, η ύπαρξη οικισμών χωρίς οδική πρόσβαση, με πολλά σκαλοπάτια και έντονες κλίσεις, είναι συνθήκες που πρέπει να ληφθούν άμεσα υπόψη στις χιλιομετρικές αποστάσεις βάσει των οποίων οι μαθητές μας δικαιούνται μεταφοράς.

Στην Κέα δεν υπάρχει συγκοινωνία. Υφίστανται μόνο τα ιδιωτικά λεωφορεία και ταξί που πραγματοποιούν τη μεταφορά των μαθητών. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι εάν ένας μαθητής δεν δικαιούται μεταφοράς, θα πρέπει να μεταβεί στη σχολική μονάδας πεζός, με τις προαναφερθείσες επικρατούσες συνθήκες».

Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προβλέπεται βελτίωση του έργου της μεταφοράς μαθητών (άρθρο 4 παρ 1 ΦΕΚ 4217/Β/2018) ώστε να μην αναγκάζονται να μεταβαίνουν πεζοί στο σχολείο τους;

2. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση τα όρια που τίθενται στην ΚΥΑ, προκειμένου να μπορούν να μεταφερθούν με δημόσια σύμβαση, μαθητές που ζουν σε περιοχές ορεινές, νησιωτικές, όπου δεν υπάρχουν ίδια μέσα της Περιφέρειας ή του Δήμου;

3. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στους μαθητές του ΕΠΑΛ να μεταφέρονται σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων, που σήμερα επιτρέπεται;

4. Υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία δικτύου συγκοινωνίας στο νησί της Κέας, ώστε ν μην αναγκάζονται οι κάτοικοι και οι μαθητές να χρησιμοποιούν ιδιωτικά λεωφορεία και ταξί;

5. Αν ναι, εντός ποιου χρονικού πλαισίου;

*Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «120 κενά καθηγητών στις Κυκλάδες»

Ενημερωνόμαστε πως, ακόμα και μετά τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών και στις Κυκλάδες υπάρχουν τεράστια προβλήματα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, σε γενική και ειδική αγωγή, με 120 κενές θέσεις καθηγητών.

Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, πολλά από τα κενά που αφορούν σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ είναι δεκάδες τα τμήματα ένταξης και οι θέσεις παράλληλης στήριξης που παραμένουν κενές, ενώ ολόκληρα σχολεία στελεχώνονται με ελάχιστους καθηγητές. Επίσης καταγγέλλεται πως η ενισχυτική διδασκαλία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη δεν λειτουργούν πουθενά.

Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία των Κυκλάδων;

2. Πώς θα γίνει η αναπλήρωση των μαθημάτων που χάνουν τα παιδιά λόγω έλλειψης καθηγητών;

(Visited 68 times, 1 visits today)