Ετικέτα: SYNKA

Τα ΣΥΝΚΑ SUPER MARKETS και στην Κέρκυρα

  Ο συνεταιρισμός «Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης» στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής του, ανακοινώνει την εξαγορά