Πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου το 2014

DSC04667
admin
24/02/2015 16:53
 
 
 

Στα 11,368 δισ. ευρώ ανήλθε το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, έναντι των 10,317 δισ. ευρώ το 2013.

 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,290 δισ. ευρώ (10,6{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 239 εκατ. ευρώ (13,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 23{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,4{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 57,4{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 63,2{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Τη χρονιά που πέρασε οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 13,44 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,6{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} σε σύγκριση με το 2013, αντανακλώντας την άνοδο 23{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} στις αφίξεις ξένων ταξιδιωτών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 14,9{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8,253 δισ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν στα 4,783 δισ. ευρώ το 2014, ενισχυμένες κατά 5,7{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} σε ετήσια βάση.

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,416 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,7{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκαν κατά 21,6{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}. Από τη Γερμανία, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,6{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, φθάνοντας στα 1,987 δισ. ευρώ και από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 25,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και διαμορφώθηκαν στα 1,132 δισ. ευρώ. Από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1,555 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 14,8{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 13,2{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, φθάνοντας στα 1,162 δισ. ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, αγγίζοντας τα 654 εκατ. ευρώ.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 23,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, φθάνοντας στα 22,034 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 17,920 εκατ. ταξιδιωτών το 2013. Από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στα 13,250 εκατ., ενισχυμένη κατά 25,9{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} σε ετήσια βάση. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις διαμορφώθηκαν στα 8,784 εκατ., ενισχυμένες κατά 18,8{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 16,6{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 40,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}.

Αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 8,5{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και 27,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} αντίστοιχα, καθώς και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 13,2{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}. Σε ό,τι αφορά τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 7,6{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και διαμορφώθηκαν στα 1,250 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση 26,9{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και διαμορφώθηκαν στις 592 χιλ. ταξιδιώτες.

Δεκέμβριος 2014: Αύξηση 33,5{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} στην εισερχόμενη κίνηση – Μείωση 24,4{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} στην ταξιδιωτική δαπάνη

Τον Δεκέμβριο του 2014 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε έλλειμμα 28 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 21 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά δύο εκατ. ευρώ (1,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) και διαμορφώθηκαν στα 181 εκατ. ευρώ, έναντι 179 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2013. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 51 εκατ. ευρώ ή 32,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} (Δεκέμβριος 2014: 208,4 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 157,9 εκατ. ευρώ).

Η μικρή αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 33,5{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 24,4{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}.

Τέλος, το έλλειμμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αντιστάθμισε εν μέρει το πλεόνασμα των υπόλοιπων υπηρεσιών, ενώ επηρέασε αρνητικά το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις, αυξημένες κατά 5,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} ήταν από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Δεκέμβριος 2014: 89 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 85 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 περιορίστηκαν κατά 3 εκατ. ευρώ ή 2,9{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} (Δεκέμβριος 2014: 89 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 92 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4 εκατ. ευρώ ή 11,8{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, καθώς από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ παρέμειναν σχετικά σταθερές (Δεκέμβριος 2014: 51,9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 51,5 εκατ. ευρώ).

Από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 18,9{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} σε ετήσια βάση (Δεκέμβριος 2014: 12 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2013: 15 εκατ. ευρώ), ενώ από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 4,1{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}. Μείωση 19,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: 14 εκατ. ευρώ).

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 17,8{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 10,3{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, οι οποίες  διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2014 η εισερχόμενη κίνηση διαμορφώθηκε στις 538 χιλ. ταξιδιώτες, ενισχυμένη κατά 33,5{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 72,2{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}, καθώς από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 οι αφίξεις παρέμειναν σχετικά σταθερές. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ οι αφίξεις διαμορφώθηκαν στις 106 χιλ., ενισχυμένες κατά 34,2{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 100,4{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} (Δεκέμβριος 2014: 214 χιλ., Δεκέμβριος 2013: 107 χιλ.).

Από τη Γαλλία και τη Γερμανία οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 20,2{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και 19,8{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} αντίστοιχα, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 4,2{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 29,5{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και φθάνοντας στις 6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,0{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και διαμορφώθηκαν στις 13 χιλ. ταξιδιώτες.

 

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

 

 

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*