Ιερά Μητρόπολη Σύρου: Έναρξη σεμιναρίου με θέμα τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό

Newsroom
18/11/2020 18:15
 
 
 

Ξεκίνησε την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 η υλοποίηση της δράσης «Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε Επαγγελματίες Τουρισμού» από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η κατάρτιση 50 επιχειρηματιών και εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού, σε θέματα παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών-εκδρομών με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι μέσα από μια bottom up προσέγγιση, θα αντιληφθούν την σπουδαιότητα της σχέσης θρησκείας και πολιτισμού στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στη χώρα μας, θα αναλύσουν τον Θρησκευτικό Τουρισμό ως ειδική μορφή τουρισμού και θα ενημερωθούν για τον τρόπο ανάπτυξης και προώθησης του.

Η κατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη) γίνεται μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που επιτρέπει την αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο των καταρτιζόμενων με τον εισηγητή τους, αλλά και την δυνατότητα να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και τον ρυθμό μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα ακολουθήσει εξεταστική διαδικασία, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC17024, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης RE-CULT«Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πράξη, παρατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.recult-greece-cyprus.eu.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.