Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: 2,5 εκ. ευρώ στα Νοσοκομεία Νάξου και Σύρου για την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Newsroom
29/04/2022 10:44
 
 
 

Συνεχίζεται η προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για ενίσχυση σε προσωπικό των δομών υγείας στα νησιά της, με τη διάθεση επιπλέον χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, ούτως ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας Covid-19.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, πάντα σε συνεργασία της Περιφέρειας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την διοίκηση της 2ηςΥΠΕ, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας, με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» κατά 1.481.571,83 ευρώ, με το ύψος της χρηματοδότησης από 10.478.680 ευρώ, να ανέρχεται σε 11.960.251,83 ευρώ. Με την ίδια απόφαση, παρατείνεται η διάρκεια της χρηματοδότησης μέχρι τις 31/12/2023.

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση και στήριξη των Φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης covid -19 και αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας, στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης και περιλαμβάνει το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας 205 ατόμων, 25 ιατρών και 180 λοιπού προσωπικού, μέχρι τις 31/12/2023.

Η κατανομή των 11.960.251,83 ευρώ ανά δικαιούχο, διαμορφώνεται ως εξής:

*ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 10.000€.

*ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»: 1.568.025€.

*ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»: 617.550€.

*ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»: 1.643.242,67€.

*ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ: 2.036.190€.

*ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 954.365,83€.

*ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»: 1.380.000€.

*ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ: 938.300,33€.

*ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»: 48.645€.

*2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ – 2.763.933€ (το ποσό αυτό αφορά και καλύπτει τις λοιπές, πλην νοσοκομείων, δομές υγείας όλων των νησιών).

Η Πράξη «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας, με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

(Visited 156 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.