Κορωνοϊός: Μέτρα πρόληψης στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους

Newsroom
07/04/2020 14:34
 
 
 

Τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού και για τα οποία θα πρέπει να μεριμνούν διαρκώς οι υγειονομικά υπεύθυνοι όλων των επιχειρήσεων, υπενθύμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Μέριμνας & Κοινωνικών Παντοπωλείων Κυκλάδων και Έπαρχος Π. Ε. Πάρου Κώστας Μπιζάς.

Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:

*Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
*Αποτροπή της εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση (1 άτομο / 10 τετραγωνικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός).
*Ύπαρξη (σε ευκρινή θέση) στις εισόδους και στις εξόδους των καταστημάτων φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών προς χρήση των πελατών.
*Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. τραπέζια, πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών.
*Σε περίπτωση που τα ταμεία δεν φέρουν προστατευτικό τζάμι μεταξύ πελάτη και ταμία ο πελάτης να απέχει την μέγιστη εφικτή απόσταση.
*Κατά την διάρκεια παραμονής έμπροσθεν των ταμείων να τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών.

Επίσης:

*Αποφυγή χρήσης μετρητών κατά την συναλλαγή.
*Σε επιμέρους τμήματα εντός των υπεραγορών τροφίμων (όπως πχ. ο χώρος κοπής τυριών κ.λπ.) να τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών.
*Ο υπάλληλος πίσω από τον χώρο κοπής να αφήνει πάνω στο διαχωριστικό, όπου υπάρχει η δυνατότητα, το προς πώληση προϊόν.
*Οι υπάλληλοι που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα να φορούν γάντια και προστατευτική μάσκα κατά το άνοιγμα και την διαχείριση των εμπορευμάτων.
*Να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ατομικής υγιεινής από το προσωπικό.
*Οι υπάλληλοι να φορούν γάντια και να πλένουν τα χέρια τους μετά την απόρριψη αυτών.
*Ο χειρισμός των τροφίμων γίνεται πάντα με χρήση γαντιών και δεν αγγίζονται ταυτόχρονα άλλα αντικείμενα όπως π.χ. χαρτονομίσματα.
*Επισημαίνεται ότι η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.
*Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποίει πάντα γάντια τα οποία απορρίπτει σε κάδο απορριμμάτων με το πέρας της εργασίας του.
*Εάν κάποιο άτομο από το προσωπικό είναι άρρωστο πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον γιατρό εργασίας (όπου υπάρχει) και όπου δεν υπάρχει τον προϊστάμενο του.
*Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν βλάβες.
*Εφοδιασμός των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, με χειροπετσέτες μιας χρήσης (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων) και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη.
*Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.
*Τήρηση προγράμματος καθαρισμού- απολύμανσης της επιχείρησης.
*Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικές συσκευές, φωτοτυπικά μηχανήματα κ.α.).

*Για τους υπαίθριους χώρους αγορών (λαϊκές αγορές) να τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων ανά πελάτη έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων

Ειδικότερα στα αρτοποιεία και σε όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες γίνεται πώληση άρτου:

*Όλα τα προϊόντα αρτοποιίας που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα.
*Τα άτομα που απασχολούνται στο αρτοποιείο να φορούν στολή εργασίας και σκούφο που θα πλένονται και θα διατηρούνται καθαρά, καθώς επίσης προστατευτική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

Εκτός από τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού (covid-19) επιβάλλεται να τηρούνται από τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι γενικοί κανόνες υγιεινής , όπως αναφέρονται στην Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012), σύμφωνα με τους οποίους:
*Οι επιχειρήσεις να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών
*Να γίνεται εφαρμογή των μεθόδων καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας στην επιχείρηση.
*Όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.
*Να γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την υγιεινή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:

*Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.
*Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
*Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
*Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των επισκεπτών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων.
*Οι εργαζόμενοι μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.
*Αποφυγή κοντινής επαφής (μικρότερης 2μ.) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 λεπτών με άτομα τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή πυρετού.
*Συνίσταται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει.
*Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά πριν τη λήψη τροφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ

1. Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε
2. Φοράτε το σωστό μέγεθος.
3. Αλλάζετε γάντια, όπως θα πλένατε τα χέρια σας αν δεν φορούσατε γάντια, τουλάχιστον κάθε 4 ώρες.
4. Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες.
5. Δε θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια.
6. Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται.
7. Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως.
8. Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα.
9. Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη μανσέτα.
10. Πλύνετε τα χέρια σας μετά την αφαίρεση των γαντιών καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας.

(Visited 262 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.