Μήνας: Νοέμβριος 2018

Προσλήψεις στα νοσοκομεία Σύρου και Νάξου

Την κατανομή διακοσίων ογδόντα επτά (287) συνολικά θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία της χώρας ανακοίνωσαν οι υπουργοί Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης