Δύναμη Δημιουργίας: “Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία”

Άκης Αξαόπουλος
20/05/2019 9:34
 
 
 

 

Για κώλυμα εκλογιμότητας δυο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις “Ενωμένοι Μπορούμε” και “Μαζί Αλλάζουμε”, κάνει λόγο με ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη του Βασίλη Βρούτση “Δύναμη Δημιουργίας”. Πρόκειται για τους υποψηφίους Νίκο Σιδερή (Μπέη) από την παράταξη του κ. Λιανού και του Μανώλη Κορακίτη από την παράταξη του κ. Χατζηανδρέου.

Όπως αναφέρει, η παράταξη του κ. Βρούτση, επικαλούμενη νομοθεσίες, οι δυο παραπάνω υποψήφιοι ως μέτοχοι του ΚΤΕΛ, εταιρία με την οποία έχει υπογράψει σύμβαση ο δήμος, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές και αν συμμετέχουν δεν μπορούν να εκλεγούν…

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι και οι δύο προαναφερόμενοι υποψήφιοι είχαν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι στις εκλογές του 2014. Ο κ. Σιδερής ήταν αντιδήμαρχος Δρυμαλίας το τελευταίο διάστημα και ο κ. Κορακίτης αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζει η παράταξη του κ. Βρούτση είναι εάν το ίδιο “πρόβλημα” υπήρχε και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας των παραπάνω στο δημοτικό συμβούλιο και αν ναι, γιατί παρομοίως δεν γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο και την παράταξη “Πολίτες για τα νησιά μας” που συμμετείχαν στο δημοτικό συμβούλιο.

Η πλήρης ανακοίνωση της παράταξης “Δύναμη Δημιουργίας”

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δημοτικοί σύμβουλοι μέτοχοι κεφαλαιουχικών εταιρειών (όπως Α.Ε.), που έχουν σύμβαση με το δήμο, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας και το αντικείμενο της σύμβασης να ξεπερνά τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Το ποσό της σύμβασης δεν επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρία.

Ανώνυμη εταιρεία έχει συνάψει δύο συμβάσεις με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικού ποσού περίπου 40.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Και οι δύο συμβάσεις είναι σε ισχύ και λήγουν στις 30.11.2019. Σε ισχύ βρίσκονταν επίσης τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των ψηφοδελτίων όσο και κατά την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

Με την απόφαση ανακήρυξης των υποψηφίων ανακηρύχθηκαν ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ένας με τον συνδυασμό «Ενωμένοι Μπορούμε», και ένας με τον συνδυασμό «Μαζί αλλάζουμε», οι οποίοι είναι μέτοχοι στην ανωτέρω εταιρεία με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός να ξεπερνά 5% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πολίτες αυτοί, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές και αν συμμετέχουν δεν μπορούν να εκλεγούν με αποτέλεσμα, η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία να συνιστά αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, αφού οι πιθανοί ψηφοφόροι τους θα τους ψηφίζουν για να μπουν στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς όμως να είναι νόμιμη η εκλογή τους και μετά από τις νόμιμες διαδικασίες να εκπέσουν.

Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους το σκεπτικό του νομοθέτη που τάσσει έναν τέτοιο περιορισμό προκειμένου να διασφαλίζει ότι αποφεύγονται οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ Δήμου και επιχειρήσεων.

Έχουμε ήδη ενημερώσει τους επικεφαλής των συνδυασμών για τα ανωτέρω κωλύματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την περίπτωση που δεν τα γνωρίζουν και καλούμε τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι γνωρίζουν το κώλυμα εκλογιμότητας τους, να παραιτηθούν από τους συνδυασμούς τους. Σε περίπτωση δε, που οι ίδιοι αρνηθούν να παραιτηθούν, καλούμε τους επικεφαλής των συνδυασμών τους να πράξουν τα δέοντα.

(Visited 360 times, 1 visits today)