Έναρξη εγγραφών στο Δ.ΙΕΚ. του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

Νοσοκομείου Σύρου
Άκης Αξαόπουλος
11/06/2019 12:00
 
 
 

 

Από τις 14 Ιουνίου ξεκινούν οι εγγραφές σπουδαστών στο Δ.ΙΕΚ. του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου για το διδακτικό έτος 2019-2020.
Όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν ΔΩΡΕΑΝ στις ειδικότητες α) Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου και β) Βοηθών Νοσηλευτών θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά (φωτοτυπίες) που είναι απαραίτητα για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ.:
1. Σχετική αίτηση που θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ (ΕΠΙΣΚΟΠΙΟ)
2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών: Απολυτήριο ΕΠΑΛ / ΕΠΑ.Σ / ΓΕΛ / 6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β κύκλου
3. Αντίγραφο Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Αριθμός ΑΜΚΑ
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο, όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Άδειας Οδήγησης Β’ κατηγορίας μόνο για την ειδικότητα διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου
Οι απόφοιτοι ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ Νοσηλευτικής μπορούν να φοιτήσουν στο Γ’ Εξάμηνο Σπουδών με επιπλέον μοριοδότηση δεύτερου πτυχίου.
Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα (2 σχολικά έτη), με πρωινό ωράριο λειτουργίας 20 ωρών εβδομαδιαίως και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
Επίσης, παρέχεται από τη Σχολή Δ.ΙΕΚ. του Νοσοκομείου Σύρου και συμβουλευτική υποστήριξη για την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση όσων θέλουν να εργαστούν σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Πληροφορίες: Ώρες λειτουργίας, καθημερινά 8:00 – 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τη διεύθυνση του ΔΙΕΚ Νοσοκομείου Σύρου στο τηλ.2281081557, 6979597082 (Επισκοπιό).
Η νοσηλευτική επιστήμη και τα επαγγέλματα υγείας αποτελούν επιλογή και διέξοδο για την επαγγελματική αποκατάσταση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω αυξημένης ζήτησης.

(Visited 158 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.