Στη Νάξο «πολίτες και μαθητές συνεργούν για την παραγωγή πράσινης ενέργειας»

σεμινάρια Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας
Newsroom
16/02/2020 03:00
 
 
 

 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια «Πολίτες και Μαθητές Συνεργούν για την Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας σε Νησιά» παρακολούθησαν το πρωί του Σαββάτου στη Νάξο οι εκπαιδευτικοί του νησιού.

Τα σεμινάρια, που πραγματοποιήθηκαν μετά από πρωτοβουλία του διευθυντή του Γενικού Λυκείου Νάξου Ματθαίου Χατζηπέτρου, εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) σε συνεργασία με ομάδα εξειδικευμένων επιμορφωτών και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

σεμινάρια Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

Το πρόγραμμα «Πολίτες και Μαθητές Συνεργούν για την Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας σε Νησιά» αφορά την παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς, μέσω επιτόπιων επιμορφωτικών σεμιναρίων, για την ενίσχυση του βιωματικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού έργου τους σε ό,τι αφορά τομείς σχετικούς με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και υποδομών των νησιών.

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν και καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Κατασκευή φωτοβολταϊκού και φωτεινών πινακίδων προς ηλεκτροδότησή τους
2. Κατασκευή ηλιακού φούρνου
3. Εργαστήριο συλλογής και διαχείρισης βρόχινου νερού
4. Μεταποίηση πλαστικών απορριμμάτων σε χρηστικά αντικείμενα
5. Κατασκευή κομποστοποιητή
6. Μακέτα επίδειξης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές.

σεμινάρια Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

Να σημειωθεί ότι όλα τα σεμινάρια περιελάμβαναν ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό/ κατασκευαστικό μέρος. Επίσης, για όλα τα σεμινάρια έχει γίνει έρευνα πάνω στην προτεινόμενη σχολική ύλη και έχει βρεθεί η συνάφεια τους με τα σχολικά εγχειρίδια.

σεμινάρια Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, προτάθηκαν περεταίρω πειραματικές δραστηριότητες και ασκήσεις που προκύπτουν από την χρήση της εκάστοτε κατασκευής, καθώς και ιδέες και δράσεις που προωθούν το άνοιγμα του σχολείο προς την τοπική κοινότητα.

 

(Visited 202 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.