Αυτές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της Ελλάδας εντός του 2015

admin
02/03/2015 10:38
 
 
 

Αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η χώρα διανύει μια πολύ κρίσιμη περίοδο ρευστότητας και επιδιώκει να βρει τρόπο αποπληρωμής των πιστωτών της, μετά τη τετράμηνη επέκταση του προγράμματος διάσωσης της εντός της ευρωζώνης, με μια νέα συμφωνία ενός βιώσιμου "Eurozone bailout program".

Όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το ΔΝΤ και την Ε.Ε. στις 19/2/15, αναλύονται τα ποσά που χρωστά και καλείται να πληρώσει η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς επίσης και πώς ακριβώς εμφανίζεται ετησίως, μέχρι το 2054, το συνολικό δημόσιο χρέος των 315,5 δισ. ευρώ, που οφείλεται σε:

  

  * Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – Δ.Ν.Τ (IMF: € 24 δισ.)
    * Κατόχους εντόκων γραμματίων δημοσίου (Treasury bill €15 δισ.)
    * Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ΕΚΤ (ECB: € 27 δισ.)
    * Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ETΕΠ (EIB)
    * Ιδιώτες επενδυτές (€ 34 δισ.)
    * Κυβερνήσεις της Ευρωζώνης (€ 53 δισ.)
    * Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΕΤΧΣ (EFSF: € 142 δισ.)
 

Το 2015 το σύνολο της οφειλής της Ελλάδος από δάνεια, τόκους και λήξη εντόκων γραμματίων, είναι από τα υψηλότερα, αφού εκτινάσσεται στα € 29,3 δις, εκ των οποίων τα € 7 δις στο Δ.Ν.Τ., ενώ η ανάλυση ανά ημερομηνία, πιστωτή, ποσό, περιγραφή και κόστος οφειλής είναι κατά σειρά η εξής:
 

6 Μαρτίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
    * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

13 Μαρτίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
    * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.600.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 1,80{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

16 Μαρτίου 2015
    * Δ.Ν.Τ  € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

20 Μαρτίου 2015
    * Δ.Ν.Τ  € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
    * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.600.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 1,90{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

9 Απριλίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

14 Απριλίου 2015
  

  * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

17 Απριλίου 2015

    * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,15{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

8 Μαΐου 2015
  

  * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

12 Μαΐου 2015

    * Δ.Ν.Τ  € 746.674.661 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

15 Μαΐου 2015

    * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.400.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,50{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

5 Ιουνίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

12 Ιουνίου 2015

    * Δ.Ν.Τ  € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
    * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 2.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,15{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

16 Ιουνίου 2015

    * Δ.Ν.Τ  € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

19 Ιουνίου 2015

    * Δ.Ν.Τ  € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

10 Ιουλίου 2015

    * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 2.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,30{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

13 Ιουλίου 2015

    * Δ.Ν.Τ  € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

20 Ιουλίου 2015

    * ΕΚΤ  € 2.095.880.000 ομόλογα που κατείχε η ΕΚΤ & εξαιρούνται από το PSI του 2012, επιτόκιο 3,70{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} 
    * ΕΚΤ  € 1.360.500.000 ομόλογα που κατέχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες & εξαιρούνται από το PSI του 2012 με           επιτόκιο 3,70{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
    * ΕΤΕπ € 25.000.000 ομόλογα που κατείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτός PSI του 2012 με επιτόκιο 3,70{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

7 Αυγούστου 2015

    * κάτοχοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου € 1.000.000.000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,75{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

20 Αυγούστου 2015

    * ΕΚΤ € 3.020.300.000 ομόλογα που κατείχε η ΕΚΤ & εξαιρούνται από το PSI του 2012, επιτόκιο 6,10{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
    * ΕΚΤ € 168.000.000 ομόλογα που κατέχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός PSI του 2012 με επιτόκιο 6,10{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
 

4 Σεπτεμβρίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

14 Σεπτεμβρίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

16 Σεπτεμβρίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

21 Σεπτεμβρίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

13 Οκτωβρίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 448.014.119 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

7 Δεκεμβρίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 298.676.079 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

16 Δεκεμβρίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 560.017.648 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

21 Δεκεμβρίου 2015

    * Δ.Ν.Τ € 336.010.589 Δάνειο στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, το 2010.
 

Σε δήλωσή του, ο Βασίλης Κορκίδης τόνισε: "Ο φετινός Μάρτιος αποδεικνύεται ο πλέον επιβαρημένος μήνας του έτους με υποχρεώσεις ύψους € 6,13 δισ., εκ των οποίων το € 1,53 δισ. στο Δ.Ν.Τ. […], ενώ ο Ιούλιος είναι ο δεύτερος πιο επιβαρημένος μήνας με € 5,93 δισ.. Το σύνολο οφειλών του 2015 είναι € 29,3 δις, όταν όλο το 2016 είναι € 5,6 δισ. και το 2017 είναι € 7,4 δισ., ενώ για το 2018 έχουμε υποχρεώσεις μόνο € 3,7 δις. 
 

Στους υπόλοιπους 10 μήνες του 2015, καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε 27 αποπληρωμές οφειλών, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 10{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} του συνολικού μας χρέους, ενώ στο τετράμηνο διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου, ψάχνουμε να βρούμε € 16 δισ. και το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου άλλα € 10 δισ. 
 

Αλήθεια, χωρίς κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, μπορούμε να τα καταφέρουμε; Τα συμπεράσματα των μικρομεσαίων της αγοράς, δικά μας". 

 

 

Πηγή: pathfinder

 

 

(Visited 18 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*