Μορατόριουμ για ένα χρόνο προτείνει ο Γλέζος σε περίπτωση διαφωνίας

admin
24/03/2015 09:43
 
 
 
 

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.