ΥΠΕΣ: 35,2 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας – 692.167 στις Κυκλάδες (πίνακες)

Άκης Αξαόπουλος
22/09/2020 2:47
 
 
 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφασίζει την κατανομή συνολικού ποσού 35.185.002,00 € από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Το ποσό αποδίδεται ως 4η, 5η και 6η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Τα ποσά θα αποδοθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν και για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων, του επόμενου έτους.

(Visited 73 times, 1 visits today)