Ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο 9 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στις Κυκλάδες

Newsroom
15/02/2022 10:06
 
 
 

Τις 9 Αποφάσεις Υπαγωγής αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα καθεστώτα Ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας (ΣΤ΄ & Ζ΄ Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για αιτήσεις που υπεβλήθηκαν στην ΠΕ Κυκλάδων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

*Το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 11.987.007,62€.

*Η συνολική φορολογική απαλλαγή των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 3.139.600,16€

*Η συνολική επιχορήγηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 372.233,61€.

Οι οριστικοί πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας αναρτήθηκαν ήδη στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων της ΠΝΑ και στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές, τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα της, στην διεύθυνση http://www.2890.syzefxis.gov.gr/,

όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,
στη Σύρο και στη Ρόδο που παρέχουν κάθε σχετική με ιδιωτικές επενδύσεις πληροφόρηση στα τηλέφωνα 22810-98818 (Σύρος), 22410-26182 (Ρόδος) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις grependyton@1730.syzefxis.gov.gr & investors.dod@pnai.gov.gr.

(Visited 92 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.