Κυκλάδες: Ποιες Κυριακές του 2023 θα μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα (απόφαση)

Newsroom
24/01/2023 22:04
 
 
 

 

Την απόφαση για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στο νομό Κυκλάδων για το έτος 2023 και άλλες Κυριακές, επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Κυκλάδων ανακοίνωσε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα όπως αποφασίστηκε:

• Για τα Νησιά Σύρο , Σίφνο , Νάξο και Μήλο επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 όλες τις Κυριακές για το διάστημα από 01/04 έως 31/10.
• Για το Νησί της Τήνου επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις άλλες Κυριακές πλην αυτών που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 , για το διάστημα από 23/03 έως και 31/10.
• Για τα Νησιά Μύκονο, Θήρα, Άνδρο, Αμοργό, Κέα, Πάρο, Αντίπαρο, Κίμωλο, Ίο, Σίκινο, Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Φολέγανδρο, Σέριφο, Ανάφη, Κύθνο και Θηρασιά, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 2.α του Ν. 4177/08-08-2013 (ΦΕΚ 173/08-082013) επιτρέπεται προαιρετικά τις Κυριακές, καθόλη τη διάρκεια του έτους, η λειτουργία των τοπικών εμπορικών καταστημάτων, που κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στην κατηγορία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (Α` 251)- βλ. παρακάτω αναλυτική αναφορά σχετικής νομοθεσίας- , σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, (σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθορισμός μεγέθους οντοτήτων).
(Για τις Κυκλάδες ισχύει το παραπάνω για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πλην των κάτωθι αναφερομένων:

1. Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως
2. Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
3. Δημοτική Κοινότητα Νάξου
4. Δημοτική Κοινότητα Πάρου)

Κάθε προηγούμενη απόφαση για προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας (εξαιρείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου η απόφαση που αναφέρεται στο σχετ. 8 της παρούσας η οποία εξακολουθεί να ισχύει, στην περίπτωση που δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα, οπότε υπερισχύει η παρούσα που έχει λάβει υπ’ όψιν τα ισχύοντα και κατά το δυνατόν τα προσαρμοζόμενα στα ισχύοντα, των αρμόδιων τοπικών και συλλογικών φορέων που κλήθηκαν και καταθέσαν προτάσεις). Κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του N. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του N. 3377/2005 (Α` 202). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00». Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.
Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ, ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ
ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ) , ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ.

Η απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

(Visited 106 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.