Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για πέντε επενδυτικά σχέδια σε Νάξο, Ίο, Σαντορίνη και Κουφονήσι

παραλιακή οδό της Χώρας Νάξου
Άκης Αξαόπουλος
16/07/2021 4:00
  •  
  •  
  •  

 

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για την επιχορήγηση πέντε επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 7,9 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μονάδα παραγωγής κρέατος, για ίδρυση ξενοδοχειακή μονάδας στη Νάξο, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας στην Ίο, για ίδρυση μονάδας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών στη Σαντορίνη και για ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας στο Κουφονήσι.

1. Για την επιχείριση «ΒΗΤΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «VITA EPSILON ΕΠΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ 114) (Α’ κύκλος).
Πρόκειται για «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟ-ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» στη Σαντορίνη (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.11.1, Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.072.000,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.072.000,00 € (ευρώ).
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής: με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 428.800,00 €

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΕΜ ΧΟΤΕΛ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AEM HOTEL INVESTMENTS P.C.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ 114) (Α’ κύκλος).
Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στην «Ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας 23 δωματίων 76 κλινών στην θέση Πολίχνη-Μικρή Βίγλα στον Δήμο Νάξου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και
παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.712.022,67 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.712.022,67 € (ευρώ). Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 479.366,35 €

3 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Η.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ 114) (Α’ κύκλος).
Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό Ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας 60 δωματίων 122 κλινών στην Ίο» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 910.000,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 910.000,00 € (ευρώ).
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 364.000,00 €

4 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ANEMOS OF CALDERA IKE» με δ.τ. «» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ 114) (Α’ κύκλος).
Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στην «Ίδρυση μονάδας παραγωγής μεταλλικών νερών, συνολικής ισχύος 361,20 KW στην Οία του Δήμου Θήρας» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 11.07.1, Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.897.637,12 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.897.637,12 € (ευρώ).
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 1.159.054,85 €

5 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΕΝΕΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ 114) (Α’ κύκλος που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων δυναμικότητας 22 δωματίων 48 κλινών, στο Κουφονήσι» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.297.948,16 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.178.588,06 € (ευρώ).
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 471.435,22 €

 

Πηγή: businessnews.gr

(Visited 538 times, 1 visits today)