Πρόσληψη 11 ατόμων στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Άκης Αξαόπουλος
20/06/2019 11:57
 
 
 

 

Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έντεκα ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που εδρεύει στη Χώρα της Νάξου του Ν. Κυκλάδων.

(Visited 626 times, 1 visits today)
Latest Post