Προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Άκης Αξαόπουλος
08/02/2021 14:07
 
 
 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δεκαεπτά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19).

Δείτε την προκήρυξη

 

(Visited 86 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.