Προκήρυξη ΕΛΤΑ: Προσλήψεις σε νησιά του Αιγαίου – 13 στις Κυκλάδες

Newsroom
18/06/2021 01:27
 
 
 

 

Την πρόσληψη 22 ατόμων σε 13 νησιά των Νομών Κυκλάδων, Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσου, ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) προκηρύσσουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε.

Οι ειδικότητα που ζητείται στην προκήρυξη αφορά προσωπικό «Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Οι προσλήψεις θα γίνουν στα καταστήματα των ΕΛΤΑ που εδρεύουν στους Νομούς Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, και συγκεκριμένα στα νησιά:

Κύθνος (2 θέσεις)
Ανάφη (1 θέση)
Μήλος (2 θέσεις)
Σέριφος (2 θέσεις)
Ιός (1 θέση)
Αμοργός (2 θέσεις)
Σίφνος (2 θέσεις)
Σίκινος (1 θέση)
Κάσος (1 θέση)
Νίσυρος (1 θέση)
Χίος (4 θέσεις)
Οινούσσες (1 θέση)
Φούρνοι (2 θέσεις)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (ώρες υποβολής 09.00 – 13.30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. – Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Υποστήριξης, Τσαμαδού 23 και Φίλωνος 36, Τ.Κ. 185 25 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ανακοίνωση ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ, Υπόψιν κ. Ξυράφη Αλεξάνδρας (τηλέφωνο:210-4146141).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ξεκινάει από αύριο, Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 και λήγει την Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις των ΕΛ.ΤΑ αρκεί να έχουν πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα απασχοληθούν για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε λειτουργικές υπηρεσίας των ΕΛΤΑ.

(Visited 732 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.